Kwaliteit van zorg

Samen slapen: laat je goed  en volledig informeren! 

Februari 2018

Tegenstrijdig eigenlijk; de adviezen om een baby niet bij je te laten slapen.
Terwijl baby's eigenlijk zoveel mogelijk huidcontact moeten hebben en de eerste periode niet van hun moeder zouden moeten worden gescheiden (soms ook bijna onhaalbaar omdat veel baby's alleen rustig zijn zodra ze die vertrouwde hartslag horen).
Kraamverzorgenden hanteren het (verplichte) protocol van hun organisatie en dat is: niet slapen met de baby in je bed. Dit is ook terug te lezen in het voor de gehele sector opgestelde protocol van het Kennis Centrum Kraamzorg:  Veilig Slapen en Preventie Wiegendood bij het Kennis Centrum Kraamzorg 

De manier waarop het advies wordt overgebracht is een belangrijke factor; belerend vertellen wat moet of niet mag of krijg het kraamgezin goed onderbouwde adviezen. Samen op zoek naar een veilig beleid waar het gezin zich in kan vinden en welke je als professional kunt waarmaken, uiteraard zorgvuldig onderbouwd en vastgelegd in het zorgplan waarin je zorg en advies op maat kan geven.  Wat ons betreft kiest iedere professional in de geboortezorg voor het laatste.

Lees meer

Pijn tijdens de bevalling wordt niet veroorzaakt doordat vrouwen zich "slecht voorbereiden"

december 2017 

 

De Monitor, een nieuwsprogramma op de publieke omroep, houdt zich de afgelopen maanden bezig met de geboortezorg en vraagt zich nu in de media af, na aanleiding van een mening van een anesthesioloog, of vrouwen zich wel goed voorbereiden op de bevalling. https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/vrouwen-bereiden-zich-steeds-minder-goed-voor-op-de-bevalling 

Wij weten als ervaringsdeskundigen dat pijn tijdens de bevalling niet komt door slechte voorbereiding. Een bevalling doet pijn. En is een zware klus.  Wij zien dat vrouwen anno 2017 zich juist goed voorbereiden op de bevalling en daardoor weten ze ook dat het echt pijn doet. En niet alle vrouwen zijn er van overtuigd dat de pijn moet worden gedragen of verdragen. Zeker niet nu er steeds meer mogelijkheden bestaan die de pijn kunnen bestrijden.  Aan de andere kant zien we tevens een grote groep vrouwen die heel graag zonder pijnbestrijding willen bevallen maar dat om diverse redenen niet volhouden of tijdens de bevallling als snel pijnbestrijding krijgen aangeboden bijvoorbeeld omdat  de ontsluiting dan sneller zou gaan of omdat ze uitgeput dreigen te raken. De huidige generatie ouders leest zich goed in en heeft ook een eigen visie en mening over hoe en waar ze willen bevallen. Als we de client daadwerkelijk centraal willen stellen in de geboortezorg dan kunnen we deze ontwikkeling niet wegredeneren of ontkennen. De vraag om pijnbestrijding af doen als "slechte voorbereiding" vinden wij dan ook wat kort door de bocht. Als professionals moeten wij de vraag van de vrouwen zelf respecteren. De vrouwen kunnen zelf heel goed aangeven of ze de pijn aankunnen of aanwillen. Daarnaast kunnen de professionals in de geboortezorg meer doen aan betere voorbereiding op de bevalling en informatie over hoe met de pijn om te gaan maar vooral  te zorgen dat het systeem van de geboortezorg voldoende ondersteuning en begeleiding biedt om een vrouw te ondersteunen bij de pijnlijke en zware klus die bevallen is. 
Dat hoeft in onze ogen helemaal niet altijd meteen in de alternatieve hoek terecht te komen. Er is meer tussen de hypnobirthing, de tips van sommige verloskundigen om toch vooral te masturberen tijdens de bevalling en aan de andere kant de ruggeprik of zelf een sectio met volledige narcose. 
Goede voorbereiding maar vooral ook goede persoonlijke begeleiding tijdens de bevalling die afgestemd is op de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de individuele kraamvrouw en haar partner is zeker een belangrijke onderdeel in de geboortezorg waar verbeteringen te behalen zijn.

De NBvK pleit dan ook overal voor meer aandacht aan de "tandem" verloskundige-kraamverzorgende tijdens de bevalling. En deze als team samen te laten werken tijdens de fysiologische bevallingen maar ook als begeleider en coach op het moment dat de bevalling medisch wordt. Natuurlijk moet er dan ook een specialist mee werken en kijken maar verbreek niet de opgebouwde band tussen de professionele begeleiders die de vrouw al kent en waar ze inmiddels op vertrouwd. Het verwijt dat vrouwen zich slecht voorbereiden is niet terecht. Wij zien eigenlijk vooral een haperende organisatie, financiering  en uitvoering van een totaal pakket aan goede geboortezorg door professionals. 

Lees meer

Verloskundigen maken goede afspraken met zorgverzekeraars

november 2017 

Wij zijn verheugd dat de zorgverzekeraars en verloskundigen goede afspraken hebben kunnen maken over de tarieven voor verloskundige zorg in de geboortezorg.  https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verzekeraars-komen-in-beweging-voor-verloskundigen/2203 

We hopen dat dit een keerpunt is voor de hele geboortezorg en er nu na jaren onderzoek, overleggen, vergaderen, nog eens onderzoeken, plannen maken, nieuwe plannen maken, weer onderzoeken en overleggen, we als zorgprofessonials in de geboortezorg echt aan het werk kunnen met alle lessen die we hebben geleerd. Lessen en ervaring die ons vandaag de dag ondersteunen bij het optimaal en persoonlijk beantwoorden van de zorgvraag van de client.  We hebben allemaal hard gewerkt om onze professionaliteit en kwaliteit te vergroten door goed en gelijkwaardig samen te werken. In de kraamzorg hebben we  daarbij de meerwaarde van kraamzorg aangetoond. Dus wij hopen dat dit keerpunt voor de verloskundigen gaat doorwerken voor de kraamverzorgenden. En dat  zij de waardering en respect voor hun werk terug zien in een fatsoenlijk inkomen en goede en gezonde arbeidsomstandigheden.

De komende tijd zal de NBvK zich daar samen met haar duizenden leden voor blijven inzetten. 

 

Kraamverzorgenden en verloskundigen schatkist van geboortezorg

November 2017 - De kraamverzorgenden verrichten samen met de verloskundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen ruim 80% (en als je de ziekenhuizen meerekent schatten wij 95%) van het werk in de geboortezorg. Maar het geld dat beschikbaar is voor deze zorg, komt te vaak terecht op plaatsen waar het niet ten goede komt aan deze zorg aan moeder en kind. Het komt terecht bij zakenmensen, organisaties en banken. Dat leidt uiteindelijk tot onvoldoende zorg aan moeder en kind.

Lees meer

Kraamverzorgende én ambassadeur Rookvrije Start: doe mee en meld je ook aan!

oktober 2017

Op woensdag 4 Oktober vond de Ambassadeurs conferentie Rookvrije  Start te Amersfoort. Als ambassadeur namens de NBvK was Corina Joosten aanwezig. Corina heeft, samen met Tineke Bogaard gezorgd dat de kraamzorg  meepraat en doet met deze taskforce. Naast de NBvK  is het Kenniscentrum Kraamzorg  betrokken bij deze taskforce waarin zorgprofessionals de handen in een slaan om hun clienten te kunnen informeren, stimuleren  en ondersteunen bij het samen zorgdragen voor een rookvrije start van kinderen in Nederland. Inmiddels zijn er al honderden ambassadeurs in Nederland actief. Zij worden ondersteunt door de Taskforce met instrumenten, materiaal en onderlinge uitwisseling zoals de conferentie van afgelopen 4 oktober. Corina vertelt wat er allemaal gebeurde op deze dag:

Lees meer

Zuigelingensterfte daalt als sigaretten duurder worden

September 2017 - Wetenschappelijk onderzoek heeft in een analyse van 53 miljoen baby's laten zien dat hogere sigarettenprijzen samenhangen met een lagere zuigelingensterfte. 

Een tactiek van de tabaksindustrie is om tabaksaccijns vooral door te voeren voor duurdere merken, waardoor mensen altijd kunnen overstappen naar goedkopere alternatieven om te blijven roken. In deze studie wordt aangetoond dat beschikbaarheid van goedkope sigarettenmerken gerelateerd is aan een hogere zuigelingensterfte. Het gevolg zou dus moeten zijn dat dat de  belasting op tabak(accijns) verder moet worden verhoogd en dat de prijsverschillen tussen sigarettenmerken moeten worden verkleind om de volksgezondheid te bevorderen en daarbij de kans op vroegtijdig overlijden van baby’s te voorkomen. 

Lees meer

Positie kraamzorg in geboortezorg: tussenstand 2017

Augustus 2017 - Dat wij vooral het uitvoerend werk doen in de geboortezorg samen met de verloskundigen zal niet snel veranderen. Van de ongeveer 15.000 zorgprofessionals zijn er een kleine 10.000 werkzaam in de kraamzorg. Ongeveer 2000 zijn verloskundige en de rest is werkzaam als verpleegkundige, gynaecoloog of andere medische specialist. Vanaf dit jaar worden plannen gemaakt over hoe en waar we ons werk in de kraamzorg gaan uitvoeren, dit zal meer in formele of informeel georganiseerde samenwerking met de verloskundigen en gynaecologen gaan plaatsvinden: Integrale geboortezorg is de naam van deze samenwerking die kwaliteit en continuïteit van geboortezorg beter moet maken. Het worden spannende tijden en eist dat wij als kraamverzorgenden georganiseerd in de NBvK blijven zorgen dat er niet alleen over ons gepraat en besloten wordt maar dat wij ook meedoen. De NBvK zit overal bovenop en probeert waar mogelijk beleid te beïnvloeden en bij te sturen.

Lees meer

Multizorg 2.0 of Multibeun b.v.?

Juli 2017 - Er wordt steeds meer van ons verwacht op het gebied van de inhoud van ons vak en dat is mooi. Steeds meer komt de invulling te liggen bij informeren op diverse gebieden. Het  kost dus meer tijd om goed geschoold te blijven.

De kraamverzorgende van nu is niet degene die het hele huis sopt, beschuiten smeert, thermometers uitdeelt en de piepers jast. Nee, ze is inmiddels een expert op het gebied van vroegsignalering, hechting, opvoeden, omgaan met de onzekerheden bij het nieuwe- of het uitbreidende ouderschap, gezonde voeding, ondersteuning bij psychische en psychosociale problematiek, etc. Een multitasker die, met al haar kennis, een gezin een zeer waardevolle week geeft (en dat beschuitje smeren we gewoon tussendoor hoor, no problem).

Lees meer

De kracht van Kraamzorg tijdens de bevalling

Afgelopen jaren is steeds meer onderzoek gedaan naar de traumatische gevolgen van zwangerschap en bevallen voor vrouwen. Met name Claire Stamrood doet al vanaf 2013 onderzoek naar de oorzaken van PTSS en het feit dat al snel 10% -20% van de vrouwen niet met voldoening en trots op haar bevalling en kraamtijd terug kijkt. Niet iedereen ontwikkelt PTSS maar de ervaringen kunnen nog lang een nare invloed hebben op het leven van de moeders en hun gezinnen. 

Lees meer

Rookvrije start

Mei 2017- Kraamverzorgenden geven informatie en adviezen in de kraamtijd aan ouders. Niet alleen over babyverzorging en hoe je als net bevallen vrouw zo goed en snel mogelijk kan herstellen van zwangerschap en bevalling.

Lees meer