Nieuws

Kraamzorg een prachtig vak maar dreigt te bezwijken onder werkdruk & leegloop

september 2018 

De kraamverzorgende heeft een prachtig beroep maar door de hoge werkdruk en slechte salarissen verlaten veel (nieuw en jonge) kraamverzorgenden het vak. Het gevolg hiervan is dat de beroepsgroep snel vergrijst en deze oudere kraamverzorgenden verlaten het vak ook omdat ze met pensioen gaan of omdat ze het werken in de kraamzorg niet langer kunnen combineren met o.a mantelzorg voor bejaarde ouders of kleinkinderen. Daarnaast kent de kraamzorg een zeer hoog ziektecijfer. Dit alles is zeer alarmerend en maakt dat er sprake is van leegloop. De problemen die hierdoor onstaan schreeuwen om oplossingen.

Want wanneer er onvoldoende kraamverzorgenden zijn stokt de goede zorg aan pasbevallen moeders en pasgeboren baby's. Het ontbreken van kraamzorg tijdens de bevalling en in de eerste 10 dagen kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Kraamzorg is een van de belangrijkste peilers onder een goede en voldoende geboortezorg. Wanneer kraamzorg dreigt te bezwijken aan personeelsgebrek is het tijd om in te grijpen. 

Om in te grijpen is belangrijk dat de oorzaken bekend zijn van het ontstaan van het personeelsgebrek en de problemen. De NBvK heeft de ontwikkelingen de afgelopen 15 jaar op de voet gevolgd en onze analyse is dat de problemen die er nu zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de problemen op de arbeidsmarkt in 2000-2004 en de problemen in 2007-2009 , niet zijn veroorzaakt door een stijging van stijging van het aantal geboortes (2000-2004) of door een verandering in de financiering waardoor het geld voor kraamzorg niet bij de kraamzorg terecht kwam (2007-2009).

De afgelopen 5 jaar is er in de kraamzorg enkel geld bij gekomen middels tariefsstijgingen en zijn er niet meer baby's geboren. Maar toch verlaat de een na de andere kraamverzorgende de sector of wordt zzp-er. Uit inventarisatie in 2017/2018 is gebleken dat de arbeidsvoorwaarden zeer slecht zijn in de kraamzorg, de onvrede is groot. Snel nieuwe mensen opleiden is daarom geen oplossing. Zij zullen net zo hard weer weg lopen als dat zij binnen komen. Snel verbetering van de arbeidsvoorwaarden kan een oplossing zijn maar dit komt niet van de grond. Gevolg: Slecht werkgeverschap door het ontbreken van een goede CAO kraamzorg die wordt nageleefd maken de arbeidsomstandigheden in de kraamzorg dramatisch slecht. 

Lees meer

De NBvK start inventarisatie onder (oud) clienten kraamzorg 2018

augustus 2018 

In 2014 hebben we de hulp ingeschakeld van onze clienten. De kraamzorg dreigde uit het basispakket te raken omdat een aantal mensen in Den Haag vonden dat het een gemaksdienst was. Gelukkig hebben we met hulp van duizenden (oud) clienten aan kunnen tonen dat kraamzorg noodzakelijke zorg is waar veel gezondheidswinst mee te behalen is.

Nu doen wij weer graag een beroep op alle gezinnen van Nederland die in 2018 kraamzorg hebben ontvangen of binnen kort krijgen! Vertel ons wat er goed maar ook vooral wat er niet goed is gegaan zodat we aan verbeteringen kunnen werken. 

Ook kraamverzorgenden worden gevraagd hun ervaringen te melden. 

Want: 
Landelijk hebben we steeds meer te maken met tekorten waardoor gezinnen veel minder zorg ontvangen dan nodig of krijgen een niet voldoende kundige verzorgende aan het bed.

Daarom vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden in een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Lees meer

Tijd voor een Delta plan! Kraamzorgsector kan vraag naar kraamzorg niet meer aan

augustus 2018 

" Ik werd zojuist gebeld door een verloskundige. Mevrouw is vanochtend bevallen van een meisje. Eerste kind. Geen bijzonderheden. Alles gaat goed. Ze is vanmiddag thuisgekomen. Had zich op tijd ingeschreven bij kraanzorgorganisatie XXXXXX maar hier krijg je nu een bandje dat zij geen kraamzorg meer kunnen leveren, dus zit mevrouw zonder zorg.Is er iemand die vanavond nog een uurtje langs kan en ook volgende week een paar uur per dag zorg kan leveren? Neem dan even contact op met xxxx van de Verloskundigenpraktijk: xxxxxx " 

Deze mail ging deze zondagmiddag rond in een grote groep kraamverzorgenden die werken als zelfstandig zorgprofessional. 

Afgelopen jaar worden de zelfstandig werkende kraamverzorgenden plat gebeld en gemaild of zij kunnen werken. Door bureau's, door verloskundigen en door kraamgezinnen zelf.  Zij hebben helaas ook geen ruimte omdat ze een eigen klantenkring hebben en inmiddels al tot eind januari 2019 vol zitten met aanvragen voor zorg. Toch helpen ze. Dan maar wat minder vrije dagen, dan maar wat extra uren draaien na de eigen clienten. Omdat deze vakvrouwen weten hoe erg het is om geen kraamzorg te krijgen en hun hart bij de gezinnen en het vak ligt. Vaak werken ze in grote regionale netwerken en in de groepsapp's wordt dagelijks om ondersteuning gevraagd. Voor de kraamzorgorganisaties die de mensen die zich bij hun voor zorg inschreven niet de zorg kunnen bieden die zou moeten. De zelfstandig werkende kraamverzorgenden helpen dus mee om het falen van de kraamzorgorganisaties te helpen verlichten. Omdat deze vakvrouwen ook realiseren dat negatieve ervaringen met kraamzorg maatschappelijk op hun werk zal uitstralen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat een minister zich afvroeg waarom kraamzorg nog in het basispakket zit en of het er niet uit kon. Het zou een besparing van ruim 300 miljoen opleveren. We hebben de kraamzorg in het pakket kunnen behouden omdat kraamgezinnen massaal aangaven dat deze zorg noodzakelijk, nuttig en van groot belang is. Maar als we de zorg niet kunnen leveren...

Dan kan een minister straks zo maar besluiten dat deze zorg niet meer nodig is. Met alle nare gevolgen voor de gezondheid van moeders en babys in Nederland in de toekomst. 

Lees meer

Wij zeggen NEE tegen het CAO voorstel 2018-2019

juli 2018

Wij hebben het akkoord bestudeerd en dit zijn onze voornaamste conclusies: 

1. Loonsverhoging is te laag 

2. De wachtdienst worden helemaal niet verbeterd

3. Reiskostenregeling is niet verbeterd: je blijft betalen om te kunnen werken 

4. De achterstallige ORT verdwijnt in de zakken van de organisatie

5. Oudere, zieke of minder gezonde werknemers worden afgedankt 

6. Iedere organisatie kan zijn eigen beleid maken, zonder instemming en overleg met personeel

7. Flexibilisering (en bijkomende werkdruk) gaat door zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Enkel nog hogere werkdruk. 

8. Het totaal ontbreken van harde afspraken over handhaving van de CAO, maakt dat het imago van de kraamzorg verpest wordt en maakt dat de goede organisaties blijven lijden onder de slechte organisaties

De NBVK adviseert daarom werknemers én werkgevers tegen dit akkoord te stemmen. 

We roepen kraamverzorgenden die stemrecht hebben op, hun vakbond te laten weten, dat ze niet akkoord gaan. Bedenk dat "niet stemmen" zal worden gezien asl instemming! Laat je niet door 5% afkopen, 5% van een laag salaris voor werk dat voor 1/3 nog steeds niet betaald wordt is niet wat jij verdient. Jij verdient meer. Jij verdient beter! Er wordt door de partijen tot half september gewacht om het akkoord te bekrachtigen. Maar het kan zijn dat je door een vakbond wordt opgedragen ruim daarvoor te reageren. Let dus goed op welke datum jouw vakbond hanteert. 

Wij roepen kraamzorgorganisaties op om tegen dit akkoord te stemmen. En BOgeboortezorg terug naar de CAO tafel te sturen en te zorgen dat er een CAO komt die zorgt dat kraamzorgorganisaties die slecht werkgeverschap blijven vertonen niet langer actief kunnen zijn en niet langer het imago, de kwaliteit én het voortbestaan van de kraamzorg kunnen vervuilen. 

 

Meer weten over waarom wij NEE zeggen?  

 

Lees meer

De loonsverhoging CAO kraamzorg 2018-2019: Mager of topresultaat?

juli 2018 

Tantalus denkt en rekent mee met de beoordeling van het akkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd door de algemene vakbonden en de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg.

Wij zijn nog bezig met onze reactie op het hele akkoord. En of dit CAO voorstel daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de grote problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg.  Uit onze monitor Werkdruk in de Kraamzorg Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden is gebleken dat er op grote schaal mensen onderbetaald worden in de kraamzorg maar ook dat er sprake is van slecht werkgeverschap. Die veroorzaakt grote problemen die zorgen voor een hoge uitstroom van kraamverzorgenden die het vak verlaten om elder te gaan werke.  Hierdoor krijgen vrouwen en baby's in Nederland structuureel  niet de zorg  die nodig is en waar ze recht op hebben.

Volgens werkgevers en algemene vakbonden gaan kraamverzorgenden met het nieuwe voorstel ruim 5% op vooruit in salaris.Onze voornaamste conclusie tot nu toe is: 

1. Roepen dat het in geld een magere cao is past niet, roepen dat het een top afspraak is ook niet. En dat is bij de tariefsverhoging die werkgever reeds in de knip heeft toch een beetje een kwelling.

2. De 5,75% in het nieuwe voorstel is fijn en goed maar in volume over deze looptijd (centjes in de knip) is het loon naar werken erg uitgesteld naar het einde van de looptijd van de nieuwe CAO (2019).

3. Zou je op januari 2018, toen de huidige CAO afliep  een loonsverhoging van 1,3% hebben ontvangen dan was de loonsverhoging gelijk aan het huidige resultaat.  

Lees hier de berekening van Tantalus en onthoudt: het volgende is niet negatief, het is uitleg met het doel om een eerlijke loonverdeling inzichtelijk te maken.

Lees meer

Stand van Zaken CAO kraamzorg 2018

juli 2018 

Uiteraard is een goede CAO kraamzorg van groot belang om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Dat dit noodzakelijk is, hebben wij aangetoond met de Monitor Werkdruk in de Kraamzorg: Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden 

Belangrijk wordt tevens dat goed werkgeverschap meer aandacht krijgt in de kraamzorgsector want wetten en regels moeten worden nageleefd. De NBvK heeft afgelopen 2 jaar zich hard gemaakt voor een goede CAO kraamzorg maar vooral ook voor verdere goede oplossingen om de grote uitstroom te stoppen en aantrekkelijk te worden voor nieuwe kraamverzorgenden. Als NBvk krijgen wij wekelijks schrijnende voorbeelden van mensen die het niet langer volhouden om te werken in de kraamzorg, lees bijvoorbeeld:  Het gaat geweldig in de kraamzorg

Het lijkt er op dat partijen er 10 juli uit zijn gekomen en dat volgende week een akkoord gepresenteerd  wordt. Dan mogen de achterbannen van betrokken partijen aangeven of ze hier mee instemmen. Helaas kan slechts 8% van de kraamverzorgenden hierover meebeslissen, aangezien er door de werkgevers gekozen is om met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de werknemers afspraken te maken. 

Desondanks hebben de werknemers in de kraamzorg van zich laten horen en lijkt het er op dat dit resultaat heeft gehad.  Inmiddels gaat het gerucht dat er een CAO akkoord is afgesloten met een fikse loonstijging en met alvast geen ruimte voor verdere verslechteringen die werkgevers tot juni dit jaar zijn blijven voorstellen. Wat de verder vebeteringen zijn, weten we dus niet.  

Lees meer

Tarieven Kraamzorg stijgen verder met ruim 4%

Juli 2018 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft laten weten dat de tarieven in de kraamzorg per 1/1/2019 mogen stijgen naar ruim 49 euro per uur. Dit betekent een tariefsstijging van ruim 4%. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling. Nu nog zorgen dat het extra geld voor kraamzorg ook besteed gaat worden aan kraamzorg en dan vooral aan degene die kraamzorg verlenen: de kraamverzorgende. Zij wacht immers al jaren op betere arbeidsvoorwaarden. 

Deze stijging komt op de eerdere stijgingen van afgelopen jaren en laat zien dat de overheid niet van plan is te bezuinigien op de kraamzorg en laat tevens ook zien dat de zorgen van de NBvK over de slechte betaling van kraamverzorgenden door werkgevers serieus wordt genomen. Immers, deze slechte betaling maakt dat veel kraamverzorgenden niet meer in de kraamzorg kunnen of willen werken. Door nu extra geld beschikbaar te stellen voor kraamzorg geeft de minister middels de NZa de sector de mogelijkheid verbeteringen door te voeren. 

De CAO onderhandelingen die helaas afgelopen week weer geen resultaat hebben opgeleverd, worden nu nog belangrijker. Wij hebben nu onze eis van minimaal 3% salaris stijging bijgesteld. Die moet nu minimaal 4% worden. Het is van groot belang dat het beschikbare geld voor kraamzorg, aan kraamzorg wordt besteed en niet verdwijnt in de winsten van kraamzorgorganisaties die dat dan besteden aan zaken als uitkeringen aan aandeelhouders, inversteringen in commerciele nevenactiviteiten of in de integrale geboortezorg. Het wordt nu tijd dat de sector prioriteiten gaat stellen en gaat zorgen dat er voldoende kraamverzorgenden willen en kunnen blijven werken in de kraamzorg zodat iedere vrouw en baby voldoende zorg krijgt om van een zwangersschap en bevalling op een gezonde manier te herstellen. En de kraamzorg haar onvervangbare en noodzakelijke bijdrage aan goede én preventieve geboortezorg eindelijk goed kan gaan leveren. Dat kan alleen met voldoende, gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamverzorgenden. 

De bal ligt nu bij vakbonden FNV, CNV, Nu91, VHP/FBZ en de werkgeversorganisatie in de kraamzorg: BOgeboortezorg. Deze partijen komen 10 juli weer bijeen. 

Lees meer

Als werken in de kraamzorg je grote droom is; pas dan op dat het geen nachtmerrie wordt!

Er zijn altijd veel vrouwen en meisjes die het werken in de kraamzorg zien als hun droombaan. En op dit moment vliegen de vacatures en mogelijkheden je om de oren. Bijna iedere kraamorganisatie is druk aan het werven. Bijkomend voordeel is het extra geld van het Ministerie VWS om meer mensen op te leiden in de zorg. Dus iedere kraamzorgorganisatie die mensen opleidt kan in aanmerking komen voor leuke subsidies. Dat is goed nieuws want de kraamzorg wordt bedreigd door een grote leegstroom van goed opgeleide en gekwalificeerde kraamverzorgenden en nieuwe mensen zijn hard nodig. Dus je zou denken dat de huidige problemen snel kunnen worden opgelost: er is geld, er zijn organisaties die mensen zoeken en er zijn mensen die dolgraag in de kraamzorg willen werken. Nu nog een goede CAO en we kunnen weer met vertrouwen en positief naar de toekomst kijken. 

Die nieuwe CAO is natuurlijk heel hard nodig. Dat blijkt uit de monitor Werken in de kraamzorg, zie:  Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden  Uit de cijfers van het Pensioenfonds en bij het Kenniscentrum blijkt  dat juist nieuw opgeleide mensen nieuwkomers de afgelopen 3 jaar net zo snel uitstromen als dat zij instromen. Zie:  Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

 Oorzaak ligt in onze ogen vooral in de beroerde werkomstandigheden. Deze conclusie trekken wij uit het rapport Werkdruk in de Kraamzorg. Inmiddels zijn deze berichten zelfs aanleiding voor kamervragen. Zie ook  Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg  Helaas zien we dat werkgevers en de betrokken vakbonden lijnrecht tegenover elkaar lijken blijven staan en de de CAO onderhandelingen niet meer zijn dan een uitwisseling van standpunten waarbij de werkgevers zeggen geen geld te hebben voor hogere lonen (ondanks 8% tariefsstijgng) en de werknemers/vakbonden vasthouden aan de overtuiging dat kraamverzorgenden meer moeten verdienen dan ze nu krijgen.  Zie:Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

Dus de vraag of de nieuwe kraamverzorgenden het volhouden in de beroerde werkomstandigheden is een realistische vraag. En er lijkt nog geen oplossing.

Daarnaast  er nog een bedreiging van hun droombaan. 

Tot onze schrik lijkt het er op dat kraamzorgorganisaties starten met het opleiden van nieuwe kraamverzorgenden middels opleidingen die NIET leiden tot het wettelijke erkend zorgdiploma verzorgende niveau 3IG.  Daardoor rijst de vraag of zij zich in de toekomst wel kraamverzorgende mogen noemen. Lees ook:  Kiezen voor de juiste opleiding: Wordt geen kraamhulp maar kraamverzorgende! 

Lees meer

Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg

8 juni 2018 

Ons rapport over de Werkdruk in de Kraamzorg heeft deze week veel los gemaakt in de samenleving en in de  media. Het rapport, dat tot stand is gekomen met de steun en medewerking van heel veel kraamverzorgenden, bewijst dat het niet gaat om incidenten maar om structurele problemen die snel opgelost moeten worden. 

De NBvK  roept alle partijen, werkgevers, brancheorganisaties, vakbonden en het Ministerie van VWS opgeroepen NU met elkaar om tafel te gaan. Dit probleem is te groot om door 1 partij te kunnen worden opgelost. Dit moeten we samen doen als kraamzorgsector waarbij de professionals een gelijkwaardige rol krijgen in meedenken, meepraten én meebeslissen. 

Wij hebben ons rapport inmiddels gestuurd naar verzekeraars, KNOV, CPZ, de Tweede Kamer en uiteraard VWS

De PvdA in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister. Lees hier de  Kamervragen Lilian Ploumen, PvdA

Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden

 Monitor schetst onthutsend beeld van werkgeverschap

Persbericht, 6 juni 2018 • De ‘Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018’ schetst een onthutsend beeld van de kraamzorgsector. De arbeidsomstandigheden zijn slecht, de werkdruk is hoog en werkgevers gaan erg slordig om met de arbeidsvoorwaarden. Kraamverzorgenden werken gemiddeld vijftig procent meer uren dan waar ze voor worden betaald, hebben geen vaste vrije dag, kunnen geen vakantiedagen opnemen en mogen zich vaak niet ziek melden. De uitstroom is groot, de instroom blijft achter. Hierdoor komt ook de zorg voor kraamvrouwen en baby’s in de knel.

Download de Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018 

Lees meer