Informatie voor cliënten

De NBvK start inventarisatie onder (oud) clienten kraamzorg 2018

augustus 2018 

In 2014 hebben we de hulp ingeschakeld van onze clienten. De kraamzorg dreigde uit het basispakket te raken omdat een aantal mensen in Den Haag vonden dat het een gemaksdienst was. Gelukkig hebben we met hulp van duizenden (oud) clienten aan kunnen tonen dat kraamzorg noodzakelijke zorg is waar veel gezondheidswinst mee te behalen is.

Nu doen wij weer graag een beroep op alle gezinnen van Nederland die in 2018 kraamzorg hebben ontvangen of binnen kort krijgen! Vertel ons wat er goed maar ook vooral wat er niet goed is gegaan zodat we aan verbeteringen kunnen werken. 

Ook kraamverzorgenden worden gevraagd hun ervaringen te melden. 

Want: 
Landelijk hebben we steeds meer te maken met tekorten waardoor gezinnen veel minder zorg ontvangen dan nodig of krijgen een niet voldoende kundige verzorgende aan het bed.

Daarom vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden in een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Lees meer

Rechten van clienten in de kraamzorg & geboortezorg

mei 2018 

Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg wordt altijd verleend in samenwerking en onder supervisie van een verloskundig zorgverlener. Voor informatie over uw wettelijk recht op kraamzorg en verloskundige zorg volgens de Zorgverzekeringswet zie: Recht op kraamzorg en recht op verloskundige zorg

Kwaliteitswetten in de zorg: 

De overheid heeft de rechten van zorgvragers ook wel patienten of clienten genoemd, vastgelegd in een aantal wetten. De belangrijkste zetten wij hier voor je op een rij. Het is belangrijk te weten dat je als client centraal staat en dat jou vraag, verwachting en mogelijkheden altijd het begin en eindpunt moeten zijn van alle professionele zorg waar je recht op hebt. Zo kan en mag je behandelingen of werkwijzes  weigeren en je hebt recht op veilige zorg van goede kwaliteit. De professionals en zorgorganisaties hebben zorgplicht. Dus je hebt recht op zorg maar er is ook vastgelegd hoe je dat recht moet krijgen.

 • Patientenrechten en clientenrecht: De overheid moet zorgen voor goede wetgeving die zorgt dat je als patient/client/burger veilig bent en alles krijgt waar je recht op hebt. Dat begint al bij goede informatie. Op de site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je veel informatie: Zie  Patiënten en cliëntenrechten
 • Klachten en geschillen: Mocht je niet tevreden zijn dan heb je het recht om daar over een klacht in te dienen en de profesisonals en zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht deze klachten te behandelen. Mocht je daar niet tevreden over zijn dan heb je recht op de behandeling door een onafhankelijke geschillencommissie. UIteraard kun je ook altijd kiezen voor een juridische procedure middels straf of tuchtrecht. Zie voor meer informatie hierover: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg

Behartigen belangen van clienten in de geboortezorg: De Geboortebeweging 

Er is sinds 2011 een grote groep vrouwen actief geworden om de stem en de rechten van vrouwen in de geboortezorg te behartigen. Zij informeren vrouwen over hun rechten, het zorgstelsel en over de keuzes die je als vrouw in de Geboortezorg kunt maken. Zodat je de geboortezorg ontvangt die bij jou past en die jij nodig hebt. Zie voor meer informatie de webstie geboortebeweging

Daarnaast spreekt namens de clienten in de geboortezorg, de Patientenfederatie. Dus ook zij behartigen de belangen van vrouwen in de geboortezor, enkel gaat dit op een meer collectief niveua en kun je daar niet terecht met persoonlijke vragen en problemen en bij de Geboortebeweging zeker wel. Zie voor informatie en de rol van de Patientenfederatie: Website Patientenfederatie 

Kraamzorg als onderdeel van Geboortezorg

Kraamzorg en de verloskundige zorg maken onderdeel uit van Geboortezorg. Iedereen in Nederland heeft recht op goede en toegankelijke geboortezorg.  Geboortezorg bestaat uit alle professionele zorg die nodig is gedurende de zwanegrschap en de eerste 6 weken erna. Onder leiding van het Ministerie is afgelopen jaren hard gewerkt aan betere samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners. . Dit naar aanleiding van het  Rapport Een Goed Begin (klik op link om rapport te lezen) 

Je hebt dus naast dus recht op geboortezorg volgens de zorgverzekeringswet ook recht op goed samenwerkende zorgverleners die goede afspraken hebben gemaakt over waar hun zorg uit bestaat en hoe zij die samen aan jou verlenen. Dit is vastgelegd in de Zorgstandaard Geboortezorg (klik op link voor de gehele zorgstandaard) 

Er is een speciale clientenversie van deze standaard gemaakt: Clientenversie Zorgstandaard 

Lees meer

Client en professional verdienen goede kraamzorg! 

mei 2018 

Werken in de kraamzorg: hard werken voor weinig geld

De kraamverzorgenden hebben een gemiddeld inkomen van rond de 15.000 euro per jaar. Er zijn rond de 9000 kraamverzorgenden actief in Nederland. Het worden er wel steeds minder. Het lage salaris en de hoge eisen die gesteld worden aan de beschikbaarheid, inzet en flexibiliteit zijn de grootste oorzaak van het vertrek van kraamverzorgenden uit de geboortezorg. Het werk vinden kraamverzorgenden fantastastisch maar ze kunnen er simpelweg vaak niet van leven of meeleven.  Een groeiende groep kiest voor het werken als zelfstandig gevestigde zorgverlener, deze groep werkt inmiddels vaak al samen in georganiseerd formele en informele netwerken. Zie ook Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk  Wanneer u kiest voor een zorgverlener die zelfstandig werkt kunt u er vrijwel zeker van zijn dat het meeste zorggeld voor kraamzorg bij de professional terecht komt. De tarieven voor de zzp-ers in de kraamzorg, zitten rond de minimum tarieven die inkomensdeskundigen hanteren. Zij zijn net in staat met deze tarieven een financiele zekere situatie te creeeren nu en voor hun toekomst.  Als u kiest voor een zorgverlener die bij een organissatie in loondienst werkt, is dat vaak anders. Lees vooral Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Kies bewust voor kraamzorg en voor een tevreden professional

Mocht u kiezen voor een organisatie die u veel extraatjes beloofd, bijvoorbeeld cadeautjes bij inschrijving etc. dan kunt u er vanuit gaan dat dat betaald wordt met geld dat niet naar uw kraamverzorgende gaat. Er wordt veel geld verdient in de kraamzorg. Het is jarenlang een "boomingbusiness" geweest. Er zijn inmiddels zo'n 140 verschillende zorgaanbieders bij wie u terecht kan. De meeste van deze organisaties hebben een contract met uw zorgverzekeraar en leveren zoals dat heet: zorg in nature. Vraag vooral om de hele lijst van zorgaanbieders waar een contract mee is gesloten en vergelijk de aanbieders met elkaar.  Een groot aantal organisaties werkt landelijk, vraag daar vooral na of zij wel zorgen dat er een kraamverzorgende uit de buurt komt. Veel organisaties vergoeden de reistijden van hun personeel niet en de reiskosten slechts minimaal. Parkeerkosten hoeft u nooit te betalen voor de kraamverzorgenden. Deze kosten zitten in het tarief verrekend. Mocht u daar twijfels over hebben dan kunt u navraag doen bij de Nza: contact Nza 

Er zijn ook veel kleine plaatselijke organisaties, het zijn vaak zeer laagdrempelige organisaties, soms zijn het organisaties die zijn opgezet door kraamverzorgenden zelf, soms zijn het organisaties die vanuit bedrijfsleven of verloskundige praktijken zijn opgezet. 

Kiezen voor kwaliteit

Hoe weet u nu of een organisatie kwaliteit van zorg levert? De overheid geeft via het Zorginstituut inzicht in de kwaliteit van de zorg van kraamzorginstellingen en sinds dit jaar ook van zzp-ers zie:  Kies voor beter 

Maar dan weet u nog niet of de organisatie goed is voor haar werknemers, de kraamverzorgenden die bij u thuis komen in een zeer belangrijke en uniek periode van uw leven. 

Lees meer

Wat kost kraamzorg?

mei 2018 

Op kraamzorg wordt door de overheid niet bezuinigd. Er is in totaal ieder jaar ongeveer 300 miljoen euro beschikbaar voor het betalen van kraamzorg. Dit bedrag komt uit de verplichte zorgpremies en wordt dus door ons allemaal betaald. Kraamzorg is onderdeel van het basispakket. Dus iedere vrouw en iedere (pasgeboren) baby in Nederland heeft recht op kraamzorg. 

Dit zijn de tarieven die worden en werden gehanteerd in de kraamzorg.Dit zijn maximum tarieven. Maar volgens onze informatie (op basis gesprekken verzekeraars) wordt over het algemeen het maximum tarief betaald.  De tarieven zijn opgesteld door de NZa, zij onderzoeken de kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen die aan kraamzorg worden gesteld. Deze eisen worden opgesteld door het Zorginstituut: Inhoud kraamzorg op basis van de zorgverzekeringswet. U betaalt een eigen bijdrage van € 4,30 per uur. Vaak krijgt u deze terug indien u voldoende aanvullend verzekerd bent. 

 

Tarieven Kraamzorg (bron Nza) 

2019

 • €  49,69  per uur kraamzorg 
 • €  49,69  per uur partusassistentie
 • €  46,09 per inschrijving 
 • €  69,12  intake thuis
 • €  23,06  intake telefonisch 
 • €  92,18  eenmalig bij partusassistentie 

2018:

 • €  47,70 per uur kraamzorg 
 • €  47, 70  per uur partusassistentie
 • €  44,24 per inschrijving 
 • €  66,35  intake thuis
 • €  22,13 intake telefonisch 
 • €  88,48  eenmalig bij partusassistentie 

2017:

 • €  46,65 per uur kraamzorg 
 • €  46,65 per uur partusassistentie
 • €  43,27 per inschrijving 
 • €  64,89  intake thuis
 • €  21,65 intake telefonisch 
 • €  86,54 eenmalig bij partusassistentie 

2016:

 • 44,91per uur kraamzorg
 • €  44,91per uur partusassistentie
 • €  41,66per inschrijving 
 • €  62,47Intake thuis
 • €  20,84 Intake telefonisch
 • €  83,31 eenmalig bij Partusassistentie 

 

Lees meer

Waar vind je de kraamzorg die bij jou past?

Maart 2018

Kraamzorg wordt georganiseerd door verschillende zorgorganisaties die werken met kraamverzorgenden in loondienst. Het is daarnaast mogelijk om kraamzorg rechtstreeks in te kopen bij een zelfstandig zorg professional (ZZP). De kraamverzorgenden verlenen de kraamzorg. Het is mogelijk te kiezen voor een bepaalde vorm van kraamzorg, denk aan Natuurlijke kraamzorg.Of  Bewust ouderschap of andere kraamzorg die past bij jouw cultuur en/of levensovertuiging. 

Kraamzorg zit in het basispakket van je zorgverzekering. De verzekeraar sluit contracten met verschillende kraamzorgorganisaties en soms ook met zzp-ers. Dit is kraamzorg in natura. Het is meestal mogelijk om zelf kraamzorg in te kopen bij ongecontracteerde zorgaanbieders, vaak zijn dat in de kraamzorg de zzp-ers. Maar soms krijg je daar maar een beperkt budget voor en zul je zelf wat bij moeten betalen. Kraamzorg valt niet onder het eigen risico maar je betaald wel een eigen bijdrage. Informeer bij je verzekeraar naar de welke keuzemogelijkheden er zijn en hoeveel keuzevrijheid je hebt bij de inkoop en in hoeverre alle zorg  voldoende vergoed wordt

De Kraamverzorgende:  hart en motor van de kraamzorg

Een kraamverzorgenden is een zorgprofessional die beschikt over een gedegen zorgopleiding met een wettelijk erkend verzorgende diploma op niveau 3. Er zijn ook kraamverzorgenden actief die niet beschikken over een wettelijk zorgdiploma maar over een brancheerkende certifcaat. Deze groep heeft slechte een deel van de wettelijke vastgestelde zorgopleiding tot verzorgende gevolgd. Alle kraamverzorgenden zijn via contracteisen van de zorgverzekeraars verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister Kraamzorg dat beheert wordt door het Kenniscentrum Kraamzorg, een instituut dat is opgericht met overheidsgeld en waar wij samen met de werkgevers uit de kraamzorg in het bestuur zitten. Registratie in het register geeft zekerheid over de actuele werkervaring en bijscholingsniveau van de kraamverzorgenden. Zo hebben wij als sector kunnen bereiken dat de zorg wordt gegeven door goed opgeleide & bijschoolde kraamverzorgenden. 

Deze professionals zijn in onze ogen het hart en motor van de kraamzorg. Dit zijn de mensen die bij je thuis komen in een zeer bijzondere en unieke periode van je leven. Het is van belang dat je een kraamverzorgende in huis krijgt die bij je past en waar je veilig en vertrouwd bij kan voelen. Wij raden aan goed je wensen bij een organisatie aan te geven. Vaak zie je in je zwangerschap niet de kraamverzorgenden die bij de bevalling of in de kraamtijd bij je komen werken, maar heb te maken met intakers, clientenmanagers of anders. Wil je meer zekerheid over wie er bij je komt "kramen" dan kun je kiezen voor een zzp-er of op zoek gaan naar een kleine kraamzorgorganisatie in jouw regio. Houdt er wel rekening mee dat een kraamverzorgende ook ziek kan worden en een priveleven heeft en er niet altijd kan worden gerekend op dat zij komt of de hele kraamperiode aanwezig kan zijn. Aangezien de bevalling niet te plannen is, kan het dus zijn dat je ook wanneer je kiest voor een zzp-er of kleinere organisatie die beloofd dat er maar 1 zorgverlener komt in de hele kraamperiode, dat toch anders kan lopen. Onze ervaring is dat vrouwen dat geen probleem vinden, zolang er maar niet meer dan 2 verschillende verzorgenden komen en er duidelijk en goed afgestemd en overgedragen wordt. 

Lees meer

Rapport 'Meerwaarde van kraamzorg'

juni 2014

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Want zonder kraamzorg komt de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg in gevaar en wordt de zorg aan baby en pasbevallen vrouwen onveilig en duurder voor iedereen. Dat schrijven kraamverzorgenden in het rapport Meerwaarde van Kraamzorg dat is opgesteld door de NBvK.

Lees meer