Nieuws

Samen actief voor het vak kraamzorg

Juli 2019 

Ben jij een kraamverzorgenden die actief en samen met collega's het vak kraamzorg bewaken en wil zorgen voor goede en respectvolle bejegening van kraamverzorgenden zowel in loondienst als werkzaam als zzp-ers? 

We zijn op zoek naar jou: mail ons waarom en eventueel hoe je een steentje aan het werk van de NBvK wil bijdragen.  Een van de actieve leden zal contact met je opnemen om mogelijkheden met je te bespreken. Mail graag met telefoonnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees op onze blogs waarom actief zijn voor de NBvK nodig maar ook mooi kan zijn voor je ontwikkeling als zorgprofessional:  

Blog Siska: de magie van moeders

Kraamzorg is geen handig verdienmodel  voor ondernemers met winstoogmerk

Juli 2019 

Kraamzorg is noodzakelijk zorg die beschikbaar moet zijn voor iedereen.  

De lobby richting de Tweede Kamer van de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg samen met vakbond FNV  voor meer geld naar de kraamzorgorganisaties,  is de minister ook opgevallen. Kamerleden hebben opheldering gevraagd over de lage tarieven van wachtdiensten draaien. De minister heeft daarop in een brief zijn visie op de situatie bekend gemaakt. Lees hier Brief Minister over tarief Kraamzorg juli 2019

Hij wacht het kostenonderzoek van de Nza af. Een zeer verstandige beslissing want de NBvK stelt  al jaren de vraag waar blijft het geld dat ieder jaar in kraamzorg wordt gestoken. De tarieven zijn enkel gestegen terwijl het geboortecijfer nagenoeg gelijk bleef.  Zie overzicht tarieven van afgelopen jaren: Wat kost kraamzorg

In 2018  hebben wij de noodklok geluid over de hoge uitstroom in de kraamzorg. Er is inmiddels een tekort van rond de 3000 kraamverzorgenden en de geïndiceerde uren kraamzorg worden in het hele land op grote schaal al zeker 3 jaar niet geleverd met alle gevaren voor de gezondheid van moeders en baby's

Zie het Rapport Monitor Werkdruk in de kraamzorg 2018 

Zolang de brancheorganisatie BOgeboortzorg, samen met vakbond FNV, de ogen blijft sluiten voor de werkelijkheid en denkt dat werken aan winstmaximalisatie de werkgever goede werkgevers maakt waar kraamverzorgende graag bij willen werken, zal de sector leeg  blijven lopen. Het is tijd dat, aansluitend op het kostenonderzoek van de Nza, er een groot en breed onderzoek komt naar werkgeverschap in de kraamzorg door de arbeidsinspectie.  Daarbij is van groot belang dat het, in de CAO 2018-2019,  afgesproken, meldpunt voor wantoestanden op arbeidsvoorwaardelijk gebied, eindelijk opengesteld wordt door de vakbonden en werkgeversorganisaties zonder dat melders het gevaar lopen hun baan en inkomen te verliezen zodat de sector kan worden opgefrist en werkgevers kunnen worden bijgeschoold of verzocht worden de sector of alvast de werkgeversorganisatie te verlaten zodat zorgverzekeraars ook beter zicht krijgen welke kraanzorgorganisaties werken aan goede kraamzorg voor alle vrouwen en baby's en welke vooral werken aan goede winsten voor zichzelf en aandeelhouders en hun publieke taak en verantwoordelijkheid als klein onbelangrijk detail of kostenpost zien. 

Lees ook Blog Tantalus Juli 2019

Lees meer

Enkel tevreden kraamverzorgenden kunnen de kraamzorg redden

mei 2019 

De kraamzorgorganisaties willen meer geld van de minister om nieuwe mensen op te leiden. Zij zijn druk met brieven schrijven en gesprekken te voeren op het ministerie . Zij vragen de Tweede Kamer om hulp via de vakbonden en een aantal actiegroepen die bang zijn dat het vak kraamzorg zal verdwijnen. Afgelopen jaren zijn rond de 3000 kraamverzorgenden gestopt met werken in de kraamzorg. Dat is al snel 25% van de beroepsgroep. De grootste uitstroom is onder pas opgeleide kraamverzorgenden. Zij verlaten het vak, net als de meer ervaren kraamverzorgenden, omdat de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat ze er niet van kunnen leven en daarnaast het werken in de kraamzorg een groot negatief effect heeft op het privé leven. 

Het is heel goed mogelijk dat dit gaat leiden tot het verdwijnen van kraamzorg in de geboortezorg. Want kraamzorg kan nu inmiddels al ruim 3 jaar niet meer volledig geleverd worden door bijna alle kraamzorgorganisaties. Aanstaande kraamvrouwen krijgen het hele jaar standaard te horen dat ze niet moeten rekenen op de geïndiceerde uren. Mensen kunnen enkel nog rekenen op hoogstens, ergens op een dag, 3 uur zorg.  Laat staan dat mensen kunnen rekenen op zorg op dag  9 en 10 in geval van complicaties. Er zijn steeds meer organisaties die een inschrijfstop hebben. 

Het niet kunnen leveren van goede en voldoende kraamzorg, ondermijnt de kwaliteit van de kraamzorg maar ook de toekomst van de kraamzorg.. 

Alternatieve zorg als er geen kraamzorg is

De kraamzorg zal zijn relevantie verliezen. Mensen, die afhankelijk zijn van deze zorg tijdens en na de bevalling,  zullen op zoek gaan naar alternatieven. De buurvrouw, oma of papa, zoals nu vaak wordt voorgesteld door de organisaties zal niet voldoende zijn. Want er is en blijft behoefte aan warme professionele, betrokken ondersteuning op maat. Dat is in Nederland nu bijna 75 jaar de kraamzorg maar  wanneer de  kraamzorg niet kan leveren dan ligt het in de lijn der verwachting dat er gezocht gaat worden naar alternatieven. De doula 's en lactatiekundigen staan klaar met een groot deel van de zorg die ooit tot het vak kraamzorg hoorde. Ze kunnen nu wel de zorg  leveren die kraamzorgorganisaties, door gebrek aan personeel, niet meer kunnen bieden. Helaas wordt deze zorg niet of slechts gedeeltelijk vergoed via een aanvullende verzekering en is daarom enkel toegankelijk voor vrouwen met voldoende financiele middelen en met de mogelijkheden om deze zorg te vinden. Maar de vraag is hoelang dat nog duurt. De volgende stap is dat kraamzorg zal worden heroverwogen als zorg in het basispakket.  Het zou dan zo maar eens kunnen dat  doula zorg en lactatiekunde de plek in het basispakket gaan innemen en dat deze zorg samen met de verloskundige de spil worden van het niet pathologische deel van de geboortezorg. Kraamzorg wordt dan hoogstens een aanvullende diens in het basispakket. Enkel toegankelijk voor mensen die het kunnen betalen en waarbij de praktische huishoudelijke ondersteuning voorop staat. Dan zullen de meeste mensen kiezen voor de zorg van een kraamverzorgende die werkt al zzp-er omdat deze groep nu al voor veel kraamvrouwen de oplossing is als ze op zoek zijn naar kraamzorg op maat. 

Het extra geld zal de kraamzorg  dus enkel helpen wanneer de minister ook eisen zal stellen aan goed werkgeverschap in de kraamzorg

Lees meer

Werken in de kraamzorg anno 2019: positie van de leerling

April 2019

Afgelopen weken ontvangen we steeds meer vragen van leerlingen. Zoals een aantal leerlingen die gestart zijn bij een kraamzorgorganisatie ergens in het land. Deze leerlingen hebben een werk-leerovereenkomst met de organisatie.  Zij krijgen een opleiding aangeboden via zelfstudie en af en toe een dagje naar een praktijkdag. Ze moeten onbetaald in eigen tijd studeren.  Tijdens de stage (de praktijk) worden ze begeleid door andere leerlingen. Ze worden wekenlang achter elkaar ingezet in de kraamgezinnen, zonder roosters en periodes om bij te komen en te kunnen leren. Na 3 gezinnen meelopen worden ze geacht zelfstandig te kunnen werken. Ze worden pas ziek gemeld als ze geen plus uren meer hebben. Als je dit als leerling niet meer volhoudt, wordt je onvoldoende beoordeeld en ontslagen en moet je de opleiding en kosten die het bedrijf gemaakt heeft om jou op teleiden terugbetalen. 

Sommige van deze leerlingen krijgen bij de start van de "samenwerking", wanneer ze gaan meelopen, nog geen € 4,00 bruto per uur betaald  en krijgen, wanneer ze eenmaal zelfstandig werken, nog geen €11.00 per uur. De kraamzorgorganisatie krijgt minimaal tussen de 45 en 50 euro per uur uitbetaald door de verzekeraar. De opleiding kost niet meer dan 2800 euro. Zodra een leerling 2 gezinnen van 40 uur zelfstandig gedraaid heeft, zijn de kosten van de opleiding er al uit...want de verzekeraar betaald even veel voor kraamzorg geleverd door een leerling als door een gediplomeerde.

Echter, de kwaliteit van de kraamzorg komt zo natuurlijk ernstig in gevaar. Moeders en baby's krijgen zorg van onervaren kraamverzorgenden in opleiding die niet de mogelijkheid krijgen op een goede manier het vak te leren. De kraamverzorgenden in opleiding brengen zich zelf in gevaar want zij zijn duidelijk niet bevoegd en zeker niet bekwaam om al zo snel zelfstandig zorg te verlenen. Zij zijn zelf strafrechtelijk aanspreekbaar mocht er wat fout gaan.

Als NBvK bieden wij de leerlingen een luisterend oor en geven zo goed mogelijk advies en verwijzen door naar de verantwoordelijke instanties. Wij verzamelen de ervaringen en maken ze, indien we dat noodzakelijk achten, inhoudelijk openbaar zodat vakbonden en de werkgeversorganisatie samen met de (arbeids)inspecties hopelijk hun werk gaan doen, verder onderzoek gaan doen en zorgen voor handhaving van wet- en regelgeving. Als beroepsorganisatie kunnen wij slechts klokken luiden en vragen om aandacht voor deze problemen op de arbeidsmarkt, zeker wanneer we zien dat de kwaliteit maar ook het imago van de kraamzorg hierdoor in gevaar komt.

Mocht je zelf, als kraamverzorgenden, willen laten toetsten of jouw organisatie zich aan wet- en regelgeving houdt, dan kun je een melding doen bij de arbeidsinspectie: Melden van arbeidsomstandigheden

 Uiteraard blijven wij bereid met alle betrokkenen na te denken over oplossingen. 

Het is een kwelling dat dit soort zaken kunnen voorkomen in de kraamzorg zonder dat de verantwoordelijke organisaties als vakbonden, werkgeversorganisaties en (arbeids)inspecties ingrijpen. Tantalus schreef er een blog over.  Goed werkgeverschap is een wettelijke verplichting

 

Lees meer

Huidige grote personeelstekort al jaren bekend bij werkgevers en werknemers in de kraamzorg   

maart 2019 

 Deze maand wordt, via de media, bekend gemaakt dat de tekorten in de verpleging en verzorging al jaren geleden werden aangekondigd. Maar zowel overheid als werkgevers in de zorg hebben niet willen luisteren en zijn hierdoor zelf de oorzaak van het inmiddels grote tekort. 

Zie tekort aan zorgpersoneel: die grijze golf zagen we toch al jaren aankomen

In de kraamzorg waarschuwen wij, de beroepsorganisatie van de kraamverzorgenden, al minimaal 10 jaar voor het verwaarlozen van de (dreigende) problemen op de arbeidsmarkt.  Er werd in de kraamzorg, in tegenstelling tot de ouderenzorg, thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg, afgelopen 10 jaar niet bezuinigd. Daarbij stegen de lonen tot dit jaar niet en de tarieven wel. Dit gaf de sector een flinke duw in de rug en was de basis voor veel grote plannen in de sector: bij kraamzorgorganisaties, bij verzekeraars en investeerders.  Dit werd gesteund door de invoering van marktwerking. Deze martkwerking is vanaf 2006 met veel tromgeroffel geïntroduceerd: de zorg, ook de kraamzorg, zou beter en goedkoper worden en er zou daarbij gewoon goed verdiend kunnen worden door slimme ondernemende organisaties. Men vond de NBvK met zijn gezeur over wat dit voor de professional en kraamvrouw zou kunnen betekenen maar negatief, zuur of zelfs bezig met het "nest te bevuilen". Het is inderdaad nu wel erg zuur om gelijk te krijgen en te zien dat de kraamvrouw en kraamverzorgende anno 2019 de hoge prijs betalen van dit eenzijdige beleid en dromerige visies: geen of onvoldoende kraamzorg voor de zorgvragers en geen fatsoenlijke baan meer voor de zorgverleners.  

 In de kraamzorg werden de gevolgen van de marktwerking en de focus op geld verdienen al zichtbaar in 2012.  Toen stopte de Nederlandse vrouw met kinderen baren en bleef, door de crisis, het geboortecijfer hetzelfde en groeide niet meer. De zorgondernemers, verzekeraars en andere investeerders raakten op dat moment beleidsmatig in paniek want de kraamzorg zou een verdienmodel zijn en een groeisector. De winsten die behaald zouden worden konden door verzekeraars gebruikt worden om tekorten op andere gebieden in het basispakket op te vullen of de premies te verlagen, eigenaren van kraamzorgorganisaties hadden grote plannen om met de winsten uit de kraamzorg groter te groeien en andere organisaties op te kopen om zo nog meer winst te maken. Ook werden er allemaal wilde plannen tot uitvoer gebracht en werden winsten gebruikt, in het echt of op papier, om andere nieuwe bedrijven op te richten, van een academische werkplaats tot aan gratis lactatiekundige hulp tot aan ICT bedrijven, kinderopvangbedrijfjes tot aan echowinkel of leuke babyspulletjes winkels. En dit zou allemaal betaald worden met het geld dat bestemd was voor kraamzorg en dat dus werd verdiend door de hardwerkende kraamverzorgenden.  Maar toen weigerde de Nederlandse Vrouw haar medewerking. Zij stopte met baren ivm de crisis en gooide roet in de grootste plannen van het zorgondernemende deel van de kraamzorg. En zo was de vrouw samen met haar baby een minder groot verdienmodel dan gehoopt. Daarnaast weigerden de kraamverzorgenden  zich langer te laten gebruiken als verdienmodel of kostenpost, zonder te mogen en kunnen meedelen in de winsten.  Zij verlieten en masse het vak. 

 De NBvK heeft vanaf 2012 bij de kraamzorgorganisaties, overheid en stakeholders aangedrongen om de rust die veroorzaakt werd door het stabiliseren van het geboortecijfer, te gebruiken om de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor de kraamverzorgenden te verbeteren om zo gereed te zijn voor de hoge uitstroom van de grote groep oudere werknemers en dus de winsten te gebruiken voor opleiden, salarissen en verlaging werkdruk. Wij hebben onverminderd aangedrongen op een ander, kraamzorg vriendelijker, beleid in de sector. We hebben ons verlangen altijd ondersteund gezien door (eigen) onderzoek en enorme steun van onze achterban. 

Lees meer

Ontwikkelingen in de kraamzorg anno 2019

Februari 2019 

In de visie van de NBVK kan goede kraamzorg enkel worden geleverd door gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamzorgprofessionals, de kraamverzorgenden. 
Daarom blijven wij ons altijd "bemoeien" met hoe kraamzorg wordt georganiseerd.

Delen we successen en tegenslagen. En volgen wij alle nieuwe ontwikkelingen en starten wij waar nodig discussie en overleg over ontwikkelingen. Door onze werkzaamheden, onderlinge contacten en groot netwerk zijn wij  goed op de hoogte van wat er in de sector bloeit, groeit of verwelkt. 

De komende jaren zien wij een aantal grote uitdagingen en ontwikkelingen waar wij zeker een bijdrage aan zullen blijven leveren. Dat kan niet zonder actieve leden en blijven op zoek naar kraamverzorgenden die mee willen denken en praten over de toekomst van ons vak en de positie van kraamverzorgenden in de geboortezorg. 

 Meedoen/ aansluiten bij (een van) de activiteiten van de NBvK?  mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Meer weten?

Lees meer

Arbeidsmarktproblemen in de kraamzorg blijven bestaan 

februari 2019 

Wij maken de balans op van 2018 en zien dat de problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg blijven bestaan. Inmiddels wordt onze Monitor Werdruk in de Kraamzorg uit voorjaar 2018 (zie eerder bericht met link naar rapport)  ondersteunt door een groot onderzoek van VenVN eind 2018/begin 2019 dat tot precies de zelfde resultaten komt: het werken in de zorg is fantastisch mooi werk maar in de huidige omstandigheden niet vol te houden. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zien zich zelf niet lang meer in het vak werken. Ondanks alle inzet en gekld die de ministers en werkgevers zeggen in te zetten. 

De overheid gooit er dure imagocampagnes tegenaan. Onder de noemer "werken in de zorg"  of "Ik werk met plezier in de zorg", worden burgers in Nederland uitgedaagd en verleid om in de zorg te komen werken. Helaas zullen deze nieuwkomers waarschijnlijk net zo hard weer verdwijnen. 

Want er wordt helaas niets gedaan aan de bestaanzekerheid en gezondheid van de mensen die werken in de zorg. De salarissen blijven (te) laag, de contracten onzeker en de werkdruk maakt dat mensen ziek worden, lichamelijk of geestelijk en deze groep kan na haar herstel vaak niet meer blijven werken in de zorg en verdwijnt naar elders. Waar men kan werken in betere omstandigheden. 

Lees meer

De NBvK: Samen steunen, inspireren en motiveren

December 2018

Wij wensen iedereen een mooie decembermaand en hopen jullie allemaal gezond, zelfbewust en sterk weer aan te treffen in 2019. Zodat we samen elkaar kunnen blijven steunen, inspireren en motiveren.

De vrijwilligers en actieve kaderleden van de NBvK gaan zich deze maand bezig houden met andere zaken dan de positie van kraamverzorgenden. We gaan het werken in de zorg nu even enkel combineren met onze eigen gezinnen, families en vrienden.

Op 12 december 2018 hebben de leden het jaar 2018 afgesloten en zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de NBvK. 

Op 8 februari 2019 gaan we verder met het vaststellen met onze activiteiten in 2019. 

Ben je lid van de NBvK? Meld je aan voor deze bijeenkomst en praat mee over hoe we met elkaar vorm kunnen geven aan de toekomst van de kraamzorg. Zowel voor de kraamgezinnen als voor jou, de professional werkzaam in de kraamzorg. Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv ALV februari 2019 

Personeelstekort in geboortezorg wordt groter en gevaarlijker

November 2018

Vandaag, 16 november, hebben de verloskundigen de noodklok geluid over de capaciteitsproblemen in de geboortezorg. Na de kraamzorg worden nu ook de tekorten in de ziekenhuizen duidelijk; er zijn opnamestops en sluiting van verloskunde afdelingen. Dit leidt tot gevaarlijke en onwenselijke situaties. Deze problemen komen bij de problemen die het tekort aan kraamzorg nu al maanden geeft in de geboortezorg. De KNOV deed onderzoek. Zie de resultaten van het onderzoek van de KNOV op hun site:KNOV: capaciteitsproblemen leiden tot nijpende situaties in geboortezorg

De nieuwe crisis in de geboortezorg is geboren. 
Dit keer gaat het niet om slechte of geen samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen maar het wegvallen van de verpleging en verzorging in de geboortezorg. De gevolgen zullen uiteindelijk hetzelfde zijn: gevaarlijke situaties voor moeders en baby's rondom bevalling en kraamtijd.

Het is duidelijk dat verloskundigen en gynaecogen niet zonder de extra handen, ogen en oren kunnen die kraamverzorgenden en verpleegkundigen leveren in de geboortezorg. Wij roepen wederom het ministerie op de regie te nemen over de nijpende situatie in de geboortezorg en met alle partijen aan tafel te gaan en een Deltaplan op te stellen waardoor iedere professional in de geboortezorg zijn of haar werk goed kan doen in gezonde en fatsoenlijke omstandigheden en iedere vrouw en baby in Nederland de zorg krijgt waar zij recht op hebben.  

De NBvK heeft gereageerd op de site van Ouders van Nu:Zo zit het met de tekorten in de kraamzorg en verloskunde

12 december 2018: Algemene Ledenvergadering

 November 2018 

Op 12 december organiseren we een Algemene  Ledenvergadering om het jaar 2018 samen af te sluiten en de toekomst van de kraamzorg en de NBvK te bespreken.  We nodigen jou van harte maar ook met klem uit om aanwezig te zijn. We hebben jou nodig, want zonder jou is er geen NBvK. 

Samen staan we sterk!

Het voornaamste doel van de ALV is dat de leden mee praten en denken over de koers van de vereniging en hoe we kunnen en willen bestaan  als NBvK en Kraamzorg in stand kunnen houden.  Waar heb jij als kraamverzorgende de NBvK voor nodig. Hoe kun jij zelf bijdragen aan onze gezamenlijke toekomst in de Kraamzorg. 

Lees meer