Tarieven kraamzorg 2020 

November 2020

De tarieven voor 2020 zijn bekendgemaakt door de Nza. Ze zijn wederom gestegen: 

Per uur kraamzorg : € 50,60

Per uur partusassistentie: € 50,60

Per inschrijving: € 46,93

Per Intake:

thuis: € 70,39 

Telefonisch: € 23,48 

Per partusassistentie: € 93,86

Onderlinge dienstverlening: maximum tarief 

zie ook: Tarieven 2020 Nza

Kijk voor een overzicht van de tarieven van afgelopen jaren:  Wat kost kraamzorg

Wat komt er van dit geld straks (en nu ) bij kraamverzorgenden zelf terecht? Dit is een vraag die veel kraamverzorgenden zichzelf stellen waneer ze aan het eind van de maand op hun bankrekening kijken. Inmiddels zijn de CAO onderhandelingen weer gestart voor hogere lonen maar blijven werkgevers zich vasthouden aan het imago dat de kraamzorg een verlieslijdende sector met een groot geldgebrek. Zij claimen miljoenen bij de overheid om de sector weer winstgevend te kunnen maken. Ondanks dat er niet bezuinigd is op tarieven en er ook niet veel meer kinderen geboren worden. Ook ZZP-ers krijgen, van de organisaties, te horen dat "te duur zijn". Op dit moment is er veel onrust onder zzp-ers omdat een grote kraamzorgorganisatie tarieven met hun wil afspreken van maximaal 40 euro.  

Wat komt er van dit tarief bij de kraamverzorgende in loondienst?

Gemiddeld werken kraamverzorgenden 40 uur in een gezin. 

Dat schijnt de afgelopen jaren niet verandert te zijn, cijfers hierover zijn bekend bij verzekeraars. Wij baseren onze informatie op gesprekken met verzekeraars hierover. 

Dat betekent dat een kraamverzorgenden in een gezin als snel tussen 2100 en 2200 euro per gezin dat zij draait "verdient" voor haar organisatie.  Deze uren worden vaak over 7 dagen uit gesmeerd. 

Zij werkt gemiddeld tussen de 60- 90 uur  per maand conform haar contract. Maar wordt bij veel organisaties ook wel tot 100-120 uur per maand ingezet door het gebrek aan personeel. Dan "levert" ze al snel tussen de 5000 en 6000 euro per maand, zeker wanneer ze ook nog partusassistentie levert, thuis of in een bevalkliniek. 

Per jaar brengt het werk van een kraamverzorgenden tussen de 25.000 - 60.000 euro op.

Dit zijn ruwe schattingen. Cijfers zijn immers niet bekend. We kunnen enkel het werk dat een kraamverzorgenden doet verrekenen met de tarieven. Het is wachten op het kostenonderzoek van de Nza om helderheid te krijgen waar  dit geld aan besteed wordt. 

Alvast niet aan het loon van de kraamverzorgenden.

Dat is gemiddeld 15.000 euro (bruto) per jaar. Dit cijfer is gebasseerd op informatie die wij in 2018 hebben ontvangen van het Pensioenfonds. 

Wat houden zzp-ers over van dit tarief? 

De ZZP- ers gaan met iets meer naar huis. Wij hebben afgelopen jaren diverse steekproeven gehouden op zzp- netwerken en het beeld daar is dat zzp-ers in de kraamzorg met een  gemiddelde jaaromzet  van 30.000  euro hebben. Dit is dus hoger maar niet zo heel veel. 

Oorzaak is dat veel zzp-ers gedwongen zijn via kraamzorgorganisaties de zorg die zij organiseren en uitvoeren te declareren bij verzekeraars omdat verzekeraars geen contracten afsluiten met afzonderlijke zzp-ers. Daarnaast werken veel zzp-ers nog wel als onderaannemer van kraamzorgorganisaties die onvoldoende personeel hebben. Zij vullen de gaten op.  Het gaat hier eigenlijk om onderlinge dienstverlenening maar omdat de zzp-ers geen concract kunnen krijgen als een- ling met een verzekeraar menen de kraamzorgorganisaties aan zzp-ers lagere tarieven te kunnen vragen. Er zijn organisaties bekend die zelfs weigeren meer te betalen van 35 euro per uur. De zzp-er wordt zo een hele goedkope flexkracht voor organisaties want zij hoeven uiteraard voor ee zzp-er niets te betalen aan scholingen, wacht draaien en reisvergoedingen. Ook ziekte en pensioen betaald de zzp-er zelf van die 35 euro. Veel zzp-ers weigeren inmiddels nog voor tarieven onder het maximale uur tarief  te werken.