Tineke en Siska geridderd voor hun werk bij de NBvK én de Kraamzorg

November 2019

Onze Siska en Tineke zijn benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Lees het bericht  (met foto!)bijschrift dat vanmorgen (28 november 2019)  verscheen in de Gooi en Eemlander: Kraamverzorgenden krijgen een lintje

Het krantenberichtje vat eigenlijk veel te bondig samen wat voor werk er allemaal is verricht door inmiddels vele tientallen vrijwilligers op vrijwel ieder vlak van de Kraamzorg. Vijftien jaar geleden de NBvK opgericht, statuten, reglementen en alles. Daarna gaan invullen en (in)fluisterend, pratend en soms schreeuwend aandacht te vragen voor de kwaliteit van de Kraamzorg, voor de mogelijkheid om er een fatsoenlijk salaris uit te puren en het plezier in het werken in de Kraamzorg te bevorderen.

Boeien en binden, de toverwoorden in een evenwichtige verhouding tussen werkgever en werknemer en tussen klant en zorgaanbieder.

Alles vanuit de fascinatie voor die wonderlijke intrede in de wereld van alweer een nieuw mensenkind, steeds opnieuw, steeds in verwondering over de moed en het doorzettingsvermogen van al die nieuwe moeders en vaders die met een beetje begeleiding door die Supervrouw Kraamverzorgende een goede start maken.

Gisteren dan na 15 jaar de welverdiende maatschappelijke waardering die alle vlekjes, bulten en schrammen op de ziel moesten goedmaken. Letterlijk voorgedragen door Kraamverzorgenden en hun relaties, direct door zowel Siska en Tineke opgedragen aan alle kraamverzorgsters, als zussen in een een heel bijzondere band.Ridder allebei, en dat is niet niks. ‘Dit is een hele dikke’ sprak de burgervader monter, gefeliciteerd!