Werken als ZZP'er

Wat kan je doen wanneer jouw opdrachtgever de rekening niet betaald? 

Januari 2019 

Wij krijgen afgelopen jaar  en deze maand vooral, regelmatig vragen van zzp-ers die tot hun schrik erachter komen dat niet alle kraamzorgorganisaties de rekening betalen voor de diensten van een ZZP-er. De schade kan oplopen tot duizenden euro's. De NBvK denkt graag met je mee, mocht je deze problemen willen voorkomen of nu mee te maken hebben. 

Lees meer

ZZP Stappenplan 1: Hoe word ik een Zelfstandig Zorg Professional

November 2018 

We krijgen op dit moment veel vragen van kraamverzorgenden die er over denken om te starten als zzp-er maar door de bomen het bos niet meer altijd zien. Speciaal voor deze groep is dit bericht. We hebben een stappenplan opgesteld.

We geven regelmatig  algemene informatie over het werken als ZZP-er in de kraamzorg, lees alles op deze pagina nog eens goed door als je op zoek bent naar hoe je kan starten als ZZP-er. Lees, voordat je aan dit stappenplan begint, vooral:  Algemene informatie over werken als zzp-er  

Oriëntatiefase: 

Om een zelfstandig zorgprofessional te worden, start je je met je goed orienteren. Weet dat als je gaat "googleen" je naast zinnige informatie ook veel onzin en onvolledige informatie tegenkomt.  Ga daarom vooral heel gericht op zoek naar informatie die antwoord geeft op de vragen die je hebt. 
Dus maak als start een lijst met vragen die je hebt over het werken als ZZP-er.

Ga dan pas op zoek naar antwoorden. 

Lees meer

De ZZP-er in de kraamzorg een bedreiging of innovatie?

okotber 2018

Op de laatste zzp bijeenkomst in oktober 2018 hebben we met onze leden afgelopen zomer geevalueerd. De zzp-ers gaven een eenduidig beeld. Er is hard gewerkt door de zzp-ers in alle regio's. In het voorjaar van 2018 hebben zij veel late aanvragen van kraamvrouwen gekregen voor de zomer en tweede helft van 2018. Deze vrouwen waren eerst ingeschreven bij een kraamzorgorganisatie maar kregen daar te horen dat zij niet op volledige zorg konden rekenen. Dat maakte dat deze groep is gaan zoeken naar alternatieven. Via de verloskundigen en via mond tot mond reclame en internet kwamen zij vervolgens in contact met de zzp-ers. 

De meeste zzp-ers werken in de regio samen in netwerken en zo waarborgen ze de continuiteit van zorg. Samenwerking gaat bij deze groep boven concurentie is onze indruk en hierdoor hebben de meeste zzp-ers alle zorg kunnen bieden die geindiceerd werd en hebben zij niet of nauwelijks hoeven dubbelen in gezinnen. Men hielp elkaar. Daarnaast hebben een aantal ook nog ingesprongen wanneer organisaties belden voor hulp maar helaas was dat niet altijd mogelijk omdat de zzp-ers het zelf al zo druk hadden maar waar mogelijk is bijgesprongen.

De afgelopen weken werd er op onze facebook pagina druk gesproken met en over elkaar. Het is druk zoals iedereen weet en veel vrouwen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben.Het is daarom wrang om te lezen op sociale media dat sommige medewerkers en managers van kraamzorgorganisatie het nodig vinden om de zzp-er in een kwaad daglicht te zetten en dat zelfs bij verzekeraars wordt verteld dat de zzp-ers in de zorg onbetrouwbaar zijn en weigeren in deze tijd bij te springen. 

Gelukkig weten de meeste zorgverzekeraars beter. Zij krijgen immers ook overzichten van klanttevredenheid en in de contacten die wij hebben met verzekeraars horen wij enkel dat verzekeraars maar ook hun verzekerden, de kraamvrouwen, erg blij zijn met de zorg die door de ZZP groep geleverd wordt. 

Alle berichten hebben onze bloggerTantalus geinspireerd tot een blog over de zelfstandig zorgprofessional

Lees meer

Tarieven en samenwerkingsafspraken in de kraamzorg

Maart 2018

Wat kun je, als zelfstandig zorgprofessional vragen als tarief in de kraamzorg? Die vraag krijgen we vaak maar die kunnen we natuurlijk niet beantwoorden voor jou.Je moet zelf een goede berekening maken van wat je nodig hebt om jouw "Kraamzorgorganisatie" te laten draaien. Uiteraard doe je goed onderzoek, waar liggen je kansen, hoe hard ben je nodig in jouw werkgebied, welke kosten heb je als zzp-er en hoeveel geld is beschikbaar voor kraamzorg.  Kraamzorg is geen product of een paar schoenen. Het is noodzakelijk zorg die uit premiegelden die door de hele Nederlandse samenleving (verplicht) wordt betaald. Daarom heeft de Nza in opdracht van de overheid een maximum tarief vastgesteld, gebaseerd op de kosten en het landelijke beschikbare budget. Dus dit kun je bij het bepalen van jouw tarief goed gebruiken. Aan de hand van al deze informatie stel je je eigen tarieven vast. De tariefsafspraken worden vastgelegd in een samenwerkings of leveringsovereenkomst met je opdrachtgevers. Dat kunnen de clienten zelf zijn, zorgverzekeraars of zorgorganisaties.  Zie ook ons stuk Algemene Informatie over Werken als ZZP 

Je bent zelfstandig zorgprofessional maar je werk in de zorg nooit alleen. De clienten maar ook je collega's zijn afhankelijk van goede zorg kunnen krijgen of verlenen van goede samenwerking tussen alle zorgprofessionals in de regio en in de KSV en VSV worden daar momenteel afspraken overgemaakt. Zorg dat je daar ook goede afspraken over maakt. 

Lees meer

Het registreren & aanleveren van wettelijke kwaliteitsgegevens door ZZP-ers: Tussenstand

Februari 2017 

Op dit moment wordt er door de ZZP-ers in de kraamzorg hard gewerkt aan het registreren en aanleveren van de wettelijke kwaliteitsgegevens. Aanleveren Wettelijke Kwaliteitsgegevens door ZZP 2017/2018

Tot 4 maart heb je als zzp-er de tijd om dit te regelen.

Ben je in 2017 betaald lid van de NBvK geworden dan heb je inmiddels een link en het handboek ontvangen zodat je via Desan kan registreren en aanleveren.  De kosten  zitten in het lidmaatschap 2017 dus je hoeft hier niet iets extra's voor te betalen.

Ben je niet betaald lid van de NBvK dan kun je je melden bij de gegevensmakelaar Desan waar je de gegevens kan registreren en die voor jou dan de gegevens aanlevert bij het Zorginstituut. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De kosten bedragen 250 euro.

Het is ook mogelijk de registratie en aanlevering te laten lopen via organisaties waar je mee samenwerkt.  Dit gaat dan enkel om de zorgen die je via hun laat factureren aan de zorgverzekeraars. Denk aan een facilitair bedrijf als kraamzorg1op1, een gezamenlijke inkooporganisatie als een coöperatie of een kraamzorgorganisatie waar je als onderaannemer werkt. Het is dan wel heel belangrijk dat je concrete afspraken hierover maakt en deze vastlegt. Indien dit niet gebeurd of lukt of indien je liever zelf de zorgen registreert en aanlevert omdat je je status als zzp-er ook voor de fiscus wil veilig stellen dan kun je dus er ook voor kiezen om al je zorgen zelf aan te bieden, leg dat dan ook vast in afspraken met de organisaties waar je mee samenwerkt en die ook aanleveren.

Hier wat tips van zzp-ers die al klaar zijn:

1. Begin gewoon en lees vooral goed

2. Geef antwoord op de vraag

3. Mail naar de helpdesk van Desan mocht je vragen hebben of niet zeker weten of je de vraag goed hebt begrepen, zij helpen je snel en kunnen goed uitleg geven

4. Hou al je clientendossiers 2017  bij de hand,

5. Maak in een bestand een totaal overzicht van al je clienten (je eigen boekhouding) met alle informatie inclusief de vragen van de kwaliteitsverantwoording

6. let op: er zij verschillende periodes in 2017 waarover je moet registreren en aanleveren.  

Wet DBA wordt definitief vervangen, onzekerheid blijft tot 2020

februari 2018 


Vrijdag 9 februari  maakte de nieuwe minister bekend dat tot 2020  de wet DBA definitief niet zal worden gehandhaafd. Het kabinet gaat werken aan nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt. 

Zie Wet DBA https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/nieuws/2018/02/09/opschorting-handhaving-wet-dba-verlengd-tot-1-januari-2020.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Het gaat in deze vooral om de relatie die een zzp-er heeft met haar opdrachtgevers. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Ook in de kraamzorg is dit al enige jaren een onderwerp van gesprek. Zeker nadat in 2012-2013 de belastingdienst het werken als onderaannemer van een kraamzorgorganisatie heeft aangemerkt als verkapt dienstverband en ook de rechter zich hierover heeft uitgelaten en de belastingsdienst gelijk heeft gegeven. Er wordt dan ook sinds die tijd nog harder gewerkt aan het waarborgen van zelfstandigheid van de zzp-er, ook in de ogen van de belastingdienst. Het feit dat zzp-ers niet rechtstreeks aan verzekeraars of gezinnen kunnen declareren maakt dat echter wel moeilijk. Door de samenwerking goed te organiseren en te zorgen dat je voldoet aan de voorwaarden die de fiscus stelt aan een ondernemer, maak je meer kans om aangemerkt te worden als echte zelfstandige waardoor de samenwerking met een kraamzorgorganisatie minder gevaar loopt om te worden aangemerkt als fictief loondienst of een schijnconstructie. Maar er is helaas dus nog steeds geen duidelijkheid over deze kwestie. En dat zal dus de komende jaren zo blijven, aangezien er pas rond 2020 nieuwe wetgeving verwacht kan worden.  De onzekerheid wordt helaas dit jaar zelfs voor onze zzp-ers nog groter want de minister kondigde  aan wel weer strenger te gaan controleren op schijnconstructies en beperkt dus het niet- handhaven van de wet DBA. 

Dit maakt het voor zzp-ers in de kraamzorg  nog belangrijker om te blijven werken aan hun echte zelfstandigheid en goed op hun zaken te letten. 

Lees meer

Algemene Informatie over Werken als ZZP

Januari 2018 

De voordelen van werken als ZZP-er zijn dat je zelf gezinnen kan aannemen en zelf kan besluiten wanneer en waar  je gaat werken. Je hebt een grote mate van vrijheid. Aanvragen voor zorg kan je aannemen via een facilitaire organisatie, een kraamzorgbureau of volledig zelfstandig. Je kan zelf samen met gezin en verloskundige indiceren zonder dat je rekening hoeft te houden met een "planning van de organisatie". En je mag 10 dagen achter elkaar doorwerken want je bent eigen baas. Je hoeft je niet te houden aan de CAO. Het is  wel verstandig na te denken hoeveel uur je wilt en kunt werken. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor goede werkomstandigheden die jou in staat stellen kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Omdat je niet weet wanneer jouw kraamvrouwen gaan bevallen, is het hollen of stilstaan. Vrij zijn tijdens weekenden en feestdagen is dus geen vanzelfsprekendheid. Dus ieder voordeel heeft ook zijn nadeel.

De inkomsten lijken al snel beter wanneer je werkt als zzp-er maar de ervaring leert dat wanneer je alles goed wilt regelen, je niet meer dan 1/3 van je omzet als inkomen kan beschouwen. Je moet namelijk zelf belasting betalen, zelf je pensioen regelen en ziekte en tijden zonder werk financieel kunnen overbruggen. Er is geen vangnet. Dus zoals onze collega Manon Aué in haar blog als schrijft: het is zeker niet binnenlopen als zzp-er in de kraamzorg:  http://www.nbvk.nl/index.php/blog/35-je-zal-wel-binnenlopen-als-ondernemer-in-de-kraamzorg

Wij hebben als beroepsvereniging gemerkt dat een kraamverzorgende soms uit onvrede met haar werkgever ZZP-er wil worden. Dit soort onvrede is beter optelossen door te gaan praten met de leidinggevende, de OR of met de NBvK of een andere algemene vakbond. Je hebt rechten als werknemer en het is ook een vorm van ondernemend denken en handelen om die durven op te eisen. Als je dat niet kan of durft dan is het werken als zzp-er misschien nu nog niet zo geschikt voor jou. Als ZZP-er zul je zeker alles zelf moeten kunnen én durven regelen. Dat betekent ook je eigen positie en rechten bewaken en eventueel opeisen. Het werken als zzp-er zien als oplossing voor problemen met het werken in loondienst zien wij vaak leiden tot teleurstelling. Maar het kan ook zijn dat het werken in loondienst met alle van boven opgelegde regels en druk niet meer bij je past. Dat je juist graag zelf wilt bepalen hoe je de zorg organiseert en uitvoert. Dat je hebt geprobeerd om dat binnen loondienst voor elkaar te krijgen maar dat de cultuur binnen de organisatie daar geen ruimte voor biedt en je het gevoel hebt dat je meer kan en wil. Dan is het werken als zzp-er een uitkomst. 

Ondernemerschap brengt risico met zich mee. Een opleiding is er niet voor, het meeste moet je zelf uitzoeken en regelen. Wel kun je hulp in roepen van een coach of cursussen volgen over ondernemerschap.  Er zijn ook veel zzp-ers actief die je kunnen helpen met praktische zaken als communicatie, boekhouding etc. Daar is inmiddels een groot en divers aanbod voor. En er zijn steeds meer kraamverzorgenden actief als zzp-er en wordt er regionaal en landelijk steeds meer samengewerkt  en kennis utgewisseld.  De NBvK speelt daar een grote rol in en kan jou helpen met het in contact brengen met andere zzp-ers en informeren over alle ontwikkelingen. Dus je moet het wel zelf doen maar zeker niet alleen. Als je dat allemaal een leuke uitdaging vindt, je wilt eigen baas zijn en je wilt er veel tijd en energie in steken, ga er dan voor want dan past het bij je.

Meer weten over aantal basiszaken die je moet weten en regelen? 

Lees meer

Aanleveren Wettelijke Kwaliteitsgegevens door ZZP 2017/2018

Januari 2018

Voor de ZZP-ers hebben we, in samenwerking met BOgeboortezorg, de mogelijkheid ontwikkeld om als zzp-er (weer) mee kunnen doen met het aanleveren van wettelijke kwaliteitsgegevens. Het is geen overbodige luxe om de zzp-ers hier in mee te nemen. Wij  zijn na een inventaris onder onze leden en in de sector tot de conclusie gekomen dat de ZZP-ers een groep vormen die landelijk gezien, samen, een van de grotere zorgaanbieders zijn en dat deze groep groeiende is.  Wij zijn trots op zoveel ondernemerschap en professionaliteit te zien in deze groep en zijn er van overtuigd dat jullie alles in huis hebben om aan alle zorgwetten te kunnen voldoen en een volwaardige zorgaanbieder te zijn in de geboortezorg.  Georganiseerd in de NBvK kunnen we elkaar daar in ondersteunen en de mogelijkheden en faciliteiten financieren. De kosten voor de aanlevering, bewerking, beheer en het ontwikkelen van de mogelijkheid kunnen we dragen dankzij de investering in de NBvK van de groep ZZP-ers die door te kiezen voor het betaalde lidmaatschap samen de Werkgroep ZZP vormen waar we faciliteiten voor ZZP-ers ontwikkelen en ter beschikking stellen aan deze groep.  Dus betalende leden hoeven niets voor de aanlevering te betalen.

We hebben voor de niet betalende leden een fikse korting kunnen bedingen. Voor gegevensaanlevering door ZZP’ers die geen betalend lid zijn van de NBVK wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 250,- exclusief BTW per ZZP’er.  De kosten worden gefactureerd door Desan. 

Vanaf 22 januari tot 5 maart krijg de ZZP-er in de kraamzorg de mogelijkheid tot het aanleveren van de gegevens bij de zogenaamde gegevensverzamelaar Desan. Desan verzamelt alle gegevens en zorgt er voor dat deze bij het Zorginstituut Nederland komen. Ben je betalend lid dan krijg je in de week van 22 januari een mail met een inlogcode. Er is een helpdesk bij Desan die je kan helpen met het aanleveren van de gegevens.  Er is een handboek beschikbaar en er is via de NBK aanvullende informatie te krijgen. Mail daarvoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ben je geen betalend lid dan moet je jezelf aanmelden bij desan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gaat om het verslagjaar 2017. De komende weken vindt de landelijke uitvraag kwaliteitsgegevens Kraamzorg plaats. Kraamzorgorganisaties en dus nu ook ZZP’ers worden middels deze uitvraag in staat gesteld hun publieke taak om kwaliteitsgegevens openbaar te maken adequaat uit te voeren en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van transparantie over kwaliteit.Naast de al jaren vastgestelde kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg worden voor de eerste maal ook indicatoren kraamzorg uitgevraagd conform de vastgestelde Indicatorenset Integrale Geboortezorg. 

Informatieavond : 7 februari 2018 in Haarlem: Wettelijke Kwaliteitsverantwoording ZZP-er: 

We  kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt en behoefte hebt aan uitwisseling van ervaringen met collega's. Daarom organiseren voor al onze leden een speciale landelijke ZZP bijeenkomst over dit onderwerp in Haarlem.

Datum                          : 7 februari 2018

Plaats                            : Haarlem

Inloop & inschrijving   : 16.30 -17.00

Einde                           : 21.00

Aanmelden                    : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( je ontvangt adres lokatie na aanmelding)  voor 3 februari a.s

Kosten                           : 75 euro / betalenden leden: gratis  

Programma 

17.00 Introductie: waarom kwaliteitsverantwoording?

Je krijgt informatie over de wetten en partijen die nu allemaal betrokken zijn bij deze wettelijke kwaliteitsverantwoording.

We gaan ook in op: wat gebeurd er met de informatie en wie gebruikt deze informatie en wat zijn de eventuele gevolgen voor mij als ZZP-er wanneer ik niet aanlever.

Zie  wederom ook de bijgesloten achtergrond informatie mee.

18.00 Pauze met broodje

18.30 Inventariseren van ervaringen en vragen

We inventariseren de vragen voor de groep die nog niet is begonnen met aanmelden en delen de ervaringen van de groep die inmiddels al begonnen zijn met aanmelden.

19.30 Pauze met Koffie

20.00 (Integrale) kwaliteitsverantwoording dit jaar en in de toekomst

Welke ontwikkelingen staan ons te wachten en hoe gaan we zorgen dat we als zzp groep daarbij aangesloten blijven maar ook invloed op kunnen uitoefen.

Lees meer

Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk

november 2017 

Een zelfstandige zonder personeel  (ZZP-er in de algemene definitie) is in de kraamzorg een zelfstandig werkende zorgprofessional. Zij is middels inschrijving in het kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg aantoonbaar bevoegd en bekwaam om als gediplomeerde kraamverzorgende te werken in de kraamzorg. Zover wij kunnen overzien kiest zo'n 10% van de kraamverzorgenden inmiddels voor het werken als ZZP-er. Veel werken als onderaannemer voor een kraamzorgorganisatie en vormen zo de flexibele schil voor deze organisaties maar een groter en sterk groeiend aantal zzp-ers werkt eheel zelfstandig. Zij hebben een eigen klantenkring, regelen onderling vervanging  en clienten kiezen heel bewust en direct voor de zorgverlening georganiseerd en uitgevoerd door deze zzp-ers. De clientevredenheid is groot en verloskundigen werken over het algemeen graag samen met deze groep die al snel 15.000 tot 20.000 gezinnen per jaar door heel Nederland van zorg voorziet. Het is daarom bijzonder vreemd dat deze groep in de integrale geboortezorg op sommige plekken regionaal buiten de integrale samenwerking wordt gehouden. Hierdoor dreigen clienten de mogelijkeid om te kunnen kiezen voor deze zorg te verliezen en dreigen de zorgverleners hun werk en inkomen te verliezen. Het is namelijk sinds 1 juli 2017, met de invoering van de zorgstandaard verplicht, om regionaal samen te werken. Helaas krijgen niet overal de zzp-ers aansluiting bij de regionale samenwerkende kraamzorgorganisaties die samen een kraamzorgsamenwerkingsverband vormen (KSV) en die van daaruit samen werken met de verloskundigen en ziekenhuizen in een VSV: een verloskundige samenwerkingsverband. De NBvK verzamelt de ervaringen en signalen van de zzp-ers in de kraamzorg en heeft de situatie inmiddels aangekaart bij diverse partijen die hier in haar ogen wat aan kunnen doen. Wij gaan er vanuit dat dit allemaal snel opgelost gaat worden. De geboortezorgsector en dus ook de kraamzorg kunnen zich niet veroorloven zonder de inzet en de goede zorg van zzp-ers te werken. Zeker niet nu de arbeidsmarkt in de kraamzorg steeds krapper wordt en het geboortecijfer stijgt.