Werken in loondienst

Werktijden, roosters, wachtdiensten en overuren: wat zegt de CAO?

Augustus 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Kraamzorg 2018-2019 per 15 februari algemeen verbindend verklaard. Het besluit betekent dat alle werkgevers in de kraamzorgsector de cao vanaf deze datum moeten toepassen.

De komende tijd zullen we een aantal zaken uit de CAO nader toelichten. We kiezen deze uit op basis van vragen die wij binnen krijgen van onze leden. Heb je ook vragen over of jouw werkgever zich aan de CAO houdt? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt hier de hele CAO 2018-2019 :Tekst CAO 2018-2019

Dit najaar starten nieuwe CAO onderhandelingen voor 2020 en verder. Zolang er geen nieuwe CAO is goedgekeurd door de minister, blijft deze CAO gelden. De CAO wordt afgesloten tussen de vakbonden die BOgeboortezorg als werkgeversorganisaite uitnodigt voor CAO onderhandelingen.

Mocht de organisatie zich niet aan de CAO houden dan kun je dat melden bij ons. Helaas kunnen wij geen procedure starten of jouw werkgever aanspreken op het ontduiken van de CAO, dat kunnen enkel de CAO partijen: BOgeboortezorg en de vakbonden: FNV, CNV, FBZ en NU'91. Deze hebben afgesproken dat er in 2018-2019 een meldpunt voor CAO ontduiking zou komen maar helaas is dat er nog steeds niet.

Ben je lid van een van deze vakbonden, meldt alvast jouw ervaringen en vraag wat ze er aan gaan doen. Je kan ook de Ondernemingsraad mailen met de vraag of zij op de hoogte zijn van het feit dat de organisatie zich niet aan de CAO houdt en of zij er wat aan kunnen doen en het alvast onder de aandacht van de bestuurder willen brengen,.

Ben je lid van de NBvK, dan kun je altijd via ons steunpunt een luisterend oor en meedenkende collega's vinden en we kunnen jouw ervaringen toetsen bij een arbeidsjurist. 

We krijgen  de afgelopen tijd regelmatig vragen binnen over het werktijden, wachtdiensten, hoe je toch enige zekerheid kan krijgen over een rooster, ook wanneer jouw organisatie niet meer met vaste roosters werkt. We hebben het een en ander voor jou en jouw collega's op een rij gezet. 

Lees meer

De tekst van de CAO Kraamzorg 2018-2019

November 2018

We hebben er lang op moeten wachten maar de hele tekst van de CAO kraamzorg is beschikbaar. Deze CAO loopt tot 31/12/2019 en alle werkgevers in de kraamzorg hebben afgesproken dat zij deze CAO als basis gebruiken van alle afspraken die ze maken met het personeel in de kraamzorg. Denk er aan, een werkgever mag altijd betere afspraken maken dan in de CAO staan, dus bijvoorbeeld een hoger salaris bieden of een betere calamateitenverlofregeling opstellen, je meer vakantiedagen bieden etc. etc.  

Maar minder goede afspraken dan in de CAO staan mag niet. Een CAO heeft een wettelijk kader. 

In deze CAO zijn een aantal zaken niet of maar deels geregeld, die moeten door je werkgever samen met het personeel worden afgesproken. Daarom moet de medezeggeschap in jouw organisatie altijd goed geregeld zijn. Wij zullen daarover later meer informatie geven. Houd alvast goed de communicatie vanuit de OR (ondernemingsraad) in de gaten en geef antwoord op hun vragen. De OR doet regelmatig aan achterbanraadplegingen maar je kan ook zelf met vragen over het arbeidsvoorwaardenbeleid naar de OR gaan. Je kan naar een algemeen nummer mailen, je kan ook kijken wie er in de OR zitten en contact opnemen met een OR-lid dat je kent of dat ook als kraamverzorgende werkt. Geef ook door aan de OR wanneer er op de wervloer met jouw afspraken worden gemaakt die niet mogen volgens de CAO. De OR kan daar de bestuurder op aanspreken en de bestuurder de verantwoordelijke manager,  

Je werkgever moet zorgen dat je op de hoogte bent van de inhoud en tekst van de CAO. Je kan altijd om een exemplaar vragen op kantoor of bij de P&O afdeling. Als het goed is is de tekst ook te vinden op het intranet van je organisatie. Ben je vakbondslid dan gaan wij ervan uit dat de vakbond je een exemplaar doet toekomen of dat je de tekst op hun site kan downloaden. . 

Voor iedereen die op zoek is naar de tekst van de CAO bij deze de link naar de site BOgeboortezorg waar je de CAO kan downloaden en waar je ook nog wat algemene informatie over de CAO kan vinden: Download de CAO kraamzorg 2018-2019

De NBvK blijft haar leden ondersteunen op het gebied van arbeidsvoorwaarden met advies, coaching en informatie.  

Lees meer

Goed Werkgeverschap in de kraamzorg: 

oktober 2018 

De afgelopen maanden krijgen wij steeds meer signalen van kraamverzorgenden dat zij het werken in de kraamzorg als zeer zwaar ervaren.  Niet het werken in de gezinnen vinden zij moeilijk en zwaar maar de omstandigheden waarin zij moeten werken. Uit ons rapport: Werkdruk in de kraamzorg 2018, kwamen schrikbarende cijfers en feiten. Zie: Monitor Werkdruk in de Kraamzorg

Wat kun je doen wanneer je geconfronteerd wordt met slecht werkgeverschap?

Wij raden aan vooral te doen wat bij jou past. De een zal snel een andere werkgever zoeken of gaan werken als ZZP-er de ander wil het onrecht dat zij ervaart aan de kaak stellen. Je kunt bij de NBvK terecht om samen te kijken naar wat bij je past. In een aantal orienterende gesprekken kunnen we je helpen een keuze te maken. Wij (de vrijwilligers van de Werkgroep Loondienst)  kunnen helpen met informatie over je rechten en plichten. 

Soms leidt dit ertoe dat een kraamverzorgende een juridisch traject start. Dat kan samen met een algemene vakbond maar de ervaring leert dat vakbonden niet snel naar de rechter stappen in de kraamzorg om slecht werkgeverschap aan te kaarten.

We zien dat kraamverzorgenden in deze vaak aangewezen zijn op zich zelf. Gelukkig dekken veel rechtsbijstandsverzekeringen de kosten wel. En soms gaan kraamverzorgenden gewoon door, ze nemen zelf een advocaat in de arm en staan op. Voor hun rechten.

De NBvK heeft het verlenen van individuele juridische bijstand niet opgenomen in onze statuten. Gelukkig zijn er inmiddels een aantal juridische geschoolde vrijwilligers die ons en onze leden bijstaan. Bijvoorbeeld met het schrijven van brieven of meegaan naar gesprekken. Ook zijn wij in contact gekomen met een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsrecht en samen met deze mensen staan wij klaar voor leden die op zoek zijn naar rechtvaardigheid en erkenning.

Wij bekijken graag samen met jou wat wij voor jou kunnen betekenen om zo samen met jou het gedrag van slechte werkgevers te toetsen en te zorgen voor jurispendentie in de kraamzorg zodat alle (toekomstige) kraamverzorgenden hier wat aan kunnen hebben en slecht werkgeverschap uitgebannen kan worden. 

Meer weten of wil je misstanden melden?

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees meer over voorbeelden van slecht werkgeverschap 

Lees meer

Vakantieuren perikelen in de Kraamzorg Let op: Lever jij niet te veel vakantieuren in voor een vakantieperiode?

augustus 2018 

Uit onze Monitor Werkdruk is gebleken dat in  2017 45% van de kraamverzorgenden niet in staat waren om al hun vakantiedagen op te nemen. Wanneer je geen vakantie kan of mag opnemen door drukte in de zorg dan zien wij dat als een bewijs van een te hoge werkdruk. Vakantie is geen luxe maar broodnodig om te kunnen herstellen van hard werken maar ook om de balans met prive en werken goed te houden. 

Inmiddels blijken werkgevers de vakantie die wel opgenomen kan worden soms erg creatief te verwerken in de boekhouding en salarisadminstratie. En wel zo creatief dat je al snel voor een weekje vakantie veels te veel vakantieuren moet inleveren van je werkgever. Dit beleid  wordt nog eens ondersteund door de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg die daar  tips en trucs voor geeft aan haar leden en zo lijken de gehanteerde berekeningen allemaal keurig volgens de regels. Maar dat is niet zo. Dit zijn zelf verzonnen regels die in het arbeidsrecht, zo ver wij nu kunnen overzien, niet rechtsgeldig zijn.   

In de CAO kraamzorg is weinig opgenomen over hoe vakantiedagen moeten worden verrekend. BOgeboortezorg meent daarom dat iedere organisatie het zelf mag weten en geeft als tip vooral voor een vakantieweek 7 dagen vakantie op te laten nemen. Dit is dan wel enkel mogelijk wanneer je niet op rooster werkt. Werk je op rooster dan neem je in de periode gewoon je ingeplande werkdagen vrij dus voor het personeel dat op kantoor werkt is het heel normaal om niet meer dan 5 dagen vakantie op te nemen voor een week vakantie (zij hoeven enkel hun ingeroosterde werkdagen als vakantiedag op te nemen). Maar voor de kraamverzorgenden die niet op rooster kunnen of mogen werken worden andere normen gehanteerd. Die moeten al snel voor 3 weken vakantie 21 vakantiedagen opnemen. En dat mag en kan niet volgens de algemene arbeidswetten in ons land. 

We gaan altijd uit van een 36 urige werkweek verdeeld over 5 dagen in de week bij een full time werkverband bij de berekening van vakantiedagen en uren. Ook het weekend voor en na de vakantie vrij krijgen voor een vakantie periode is normaal.

Tantalus heeft voor ons een voorbeeld gemaakt hoe je kan uitrekenen hoeveel uur vakantie jouw werkgever per week mag afschrijven.  

Weet dat, mocht je afgelopen jaren geconfronteerd zijn met een andere, hogere berekening, dat je hier waarschijnlijk )gecompenseerd voor moet worden door je werkgever.  Wil je meer weten, of die willen laten onderzoeken. Dan kun je als lid van de NBvK hier advies en ondersteuning bij krijgen. 

En onthoud: min uren mogen nooit verrekend worden met vakantieuren! 

Lees meer

Wij zeggen NEE tegen het CAO voorstel 2018-2019

juli 2018

Wij hebben het akkoord bestudeerd en dit zijn onze voornaamste conclusies: 

1. Loonsverhoging is te laag 

2. De wachtdienst worden helemaal niet verbeterd

3. Reiskostenregeling is niet verbeterd: je blijft betalen om te kunnen werken 

4. De achterstallige ORT verdwijnt in de zakken van de organisatie

5. Oudere, zieke of minder gezonde werknemers worden afgedankt 

6. Iedere organisatie kan zijn eigen beleid maken, zonder instemming en overleg met personeel

7. Flexibilisering (en bijkomende werkdruk) gaat door zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Enkel nog hogere werkdruk. 

8. Het totaal ontbreken van harde afspraken over handhaving van de CAO, maakt dat het imago van de kraamzorg verpest wordt en maakt dat de goede organisaties blijven lijden onder de slechte organisaties

De NBVK adviseert daarom werknemers én werkgevers tegen dit akkoord te stemmen. 

We roepen kraamverzorgenden die stemrecht hebben op, hun vakbond te laten weten, dat ze niet akkoord gaan. Bedenk dat "niet stemmen" zal worden gezien asl instemming! Laat je niet door 5% afkopen, 5% van een laag salaris voor werk dat voor 1/3 nog steeds niet betaald wordt is niet wat jij verdient. Jij verdient meer. Jij verdient beter! Er wordt door de partijen tot half september gewacht om het akkoord te bekrachtigen. Maar het kan zijn dat je door een vakbond wordt opgedragen ruim daarvoor te reageren. Let dus goed op welke datum jouw vakbond hanteert. 

Wij roepen kraamzorgorganisaties op om tegen dit akkoord te stemmen. En BOgeboortezorg terug naar de CAO tafel te sturen en te zorgen dat er een CAO komt die zorgt dat kraamzorgorganisaties die slecht werkgeverschap blijven vertonen niet langer actief kunnen zijn en niet langer het imago, de kwaliteit én het voortbestaan van de kraamzorg kunnen vervuilen. 

 

Meer weten over waarom wij NEE zeggen?  

 

Lees meer

De loonsverhoging CAO kraamzorg 2018-2019: Mager of topresultaat?

juli 2018 

Tantalus denkt en rekent mee met de beoordeling van het akkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd door de algemene vakbonden en de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg.

Wij zijn nog bezig met onze reactie op het hele akkoord. En of dit CAO voorstel daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de grote problemen op de arbeidsmarkt in de kraamzorg.  Uit onze monitor Werkdruk in de Kraamzorg Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden is gebleken dat er op grote schaal mensen onderbetaald worden in de kraamzorg maar ook dat er sprake is van slecht werkgeverschap. Die veroorzaakt grote problemen die zorgen voor een hoge uitstroom van kraamverzorgenden die het vak verlaten om elder te gaan werke.  Hierdoor krijgen vrouwen en baby's in Nederland structuureel  niet de zorg  die nodig is en waar ze recht op hebben.

Volgens werkgevers en algemene vakbonden gaan kraamverzorgenden met het nieuwe voorstel ruim 5% op vooruit in salaris.Onze voornaamste conclusie tot nu toe is: 

1. Roepen dat het in geld een magere cao is past niet, roepen dat het een top afspraak is ook niet. En dat is bij de tariefsverhoging die werkgever reeds in de knip heeft toch een beetje een kwelling.

2. De 5,75% in het nieuwe voorstel is fijn en goed maar in volume over deze looptijd (centjes in de knip) is het loon naar werken erg uitgesteld naar het einde van de looptijd van de nieuwe CAO (2019).

3. Zou je op januari 2018, toen de huidige CAO afliep  een loonsverhoging van 1,3% hebben ontvangen dan was de loonsverhoging gelijk aan het huidige resultaat.  

Lees hier de berekening van Tantalus en onthoudt: het volgende is niet negatief, het is uitleg met het doel om een eerlijke loonverdeling inzichtelijk te maken.

Lees meer

Stand van Zaken CAO kraamzorg 2018

juli 2018 

Uiteraard is een goede CAO kraamzorg van groot belang om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de werkdruk te verminderen. Dat dit noodzakelijk is, hebben wij aangetoond met de Monitor Werkdruk in de Kraamzorg: Kraamzorg in de knel door beroerde arbeidsomstandigheden 

Belangrijk wordt tevens dat goed werkgeverschap meer aandacht krijgt in de kraamzorgsector want wetten en regels moeten worden nageleefd. De NBvK heeft afgelopen 2 jaar zich hard gemaakt voor een goede CAO kraamzorg maar vooral ook voor verdere goede oplossingen om de grote uitstroom te stoppen en aantrekkelijk te worden voor nieuwe kraamverzorgenden. Als NBvk krijgen wij wekelijks schrijnende voorbeelden van mensen die het niet langer volhouden om te werken in de kraamzorg, lees bijvoorbeeld:  Het gaat geweldig in de kraamzorg

Het lijkt er op dat partijen er 10 juli uit zijn gekomen en dat volgende week een akkoord gepresenteerd  wordt. Dan mogen de achterbannen van betrokken partijen aangeven of ze hier mee instemmen. Helaas kan slechts 8% van de kraamverzorgenden hierover meebeslissen, aangezien er door de werkgevers gekozen is om met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de werknemers afspraken te maken. 

Desondanks hebben de werknemers in de kraamzorg van zich laten horen en lijkt het er op dat dit resultaat heeft gehad.  Inmiddels gaat het gerucht dat er een CAO akkoord is afgesloten met een fikse loonstijging en met alvast geen ruimte voor verdere verslechteringen die werkgevers tot juni dit jaar zijn blijven voorstellen. Wat de verder vebeteringen zijn, weten we dus niet.  

Lees meer

Tarieven Kraamzorg stijgen verder met ruim 4%

Juli 2018 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft laten weten dat de tarieven in de kraamzorg per 1/1/2019 mogen stijgen naar ruim 49 euro per uur. Dit betekent een tariefsstijging van ruim 4%. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling. Nu nog zorgen dat het extra geld voor kraamzorg ook besteed gaat worden aan kraamzorg en dan vooral aan degene die kraamzorg verlenen: de kraamverzorgende. Zij wacht immers al jaren op betere arbeidsvoorwaarden. 

Deze stijging komt op de eerdere stijgingen van afgelopen jaren en laat zien dat de overheid niet van plan is te bezuinigien op de kraamzorg en laat tevens ook zien dat de zorgen van de NBvK over de slechte betaling van kraamverzorgenden door werkgevers serieus wordt genomen. Immers, deze slechte betaling maakt dat veel kraamverzorgenden niet meer in de kraamzorg kunnen of willen werken. Door nu extra geld beschikbaar te stellen voor kraamzorg geeft de minister middels de NZa de sector de mogelijkheid verbeteringen door te voeren. 

De CAO onderhandelingen die helaas afgelopen week weer geen resultaat hebben opgeleverd, worden nu nog belangrijker. Wij hebben nu onze eis van minimaal 3% salaris stijging bijgesteld. Die moet nu minimaal 4% worden. Het is van groot belang dat het beschikbare geld voor kraamzorg, aan kraamzorg wordt besteed en niet verdwijnt in de winsten van kraamzorgorganisaties die dat dan besteden aan zaken als uitkeringen aan aandeelhouders, inversteringen in commerciele nevenactiviteiten of in de integrale geboortezorg. Het wordt nu tijd dat de sector prioriteiten gaat stellen en gaat zorgen dat er voldoende kraamverzorgenden willen en kunnen blijven werken in de kraamzorg zodat iedere vrouw en baby voldoende zorg krijgt om van een zwangersschap en bevalling op een gezonde manier te herstellen. En de kraamzorg haar onvervangbare en noodzakelijke bijdrage aan goede én preventieve geboortezorg eindelijk goed kan gaan leveren. Dat kan alleen met voldoende, gezonde, tevreden en goed opgeleide kraamverzorgenden. 

De bal ligt nu bij vakbonden FNV, CNV, Nu91, VHP/FBZ en de werkgeversorganisatie in de kraamzorg: BOgeboortezorg. Deze partijen komen 10 juli weer bijeen. 

Lees meer

Kamervragen over Monitor Werkdruk in de Kraamzorg

8 juni 2018 

Ons rapport over de Werkdruk in de Kraamzorg heeft deze week veel los gemaakt in de samenleving en in de  media. Het rapport, dat tot stand is gekomen met de steun en medewerking van heel veel kraamverzorgenden, bewijst dat het niet gaat om incidenten maar om structurele problemen die snel opgelost moeten worden. 

De NBvK  roept alle partijen, werkgevers, brancheorganisaties, vakbonden en het Ministerie van VWS opgeroepen NU met elkaar om tafel te gaan. Dit probleem is te groot om door 1 partij te kunnen worden opgelost. Dit moeten we samen doen als kraamzorgsector waarbij de professionals een gelijkwaardige rol krijgen in meedenken, meepraten én meebeslissen. 

Wij hebben ons rapport inmiddels gestuurd naar verzekeraars, KNOV, CPZ, de Tweede Kamer en uiteraard VWS

De PvdA in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister. Lees hier de  Kamervragen Lilian Ploumen, PvdA

Werkgevers kiezen voor keihard conflict met kraamverzorgenden

mei 2018

Het is nu inmiddels duidelijk dat de werkgevers in de kraamzorg, de samenwerking met (georganiseerde)kraamzorg professionals actief frustreren en tegenwerken. Ieder constructief overleg met partijen die kraamverzorgenden vertegenwoordigen wordt, zodra er gewerkt moet worden aan oplossingen, gestopt en onmogelijk gemaakt door de houding van de werkgevers.  Afgelopen week hebben de vakbonden de samenwerking met BOgeboortezorg op een laag pitje gezet. Zij hebben vorige week de CAO tafel verlaten en BOgeboortezorg de tijd gegeven om met een nieuw plan te komen.  De NBvK kreeg deze week eindelijk reactie van BOgeboortezorg op ons (bestuurlijke) verzoek te zoeken naar wegen om realistisch en gelijkwaardig samen te werken: Bogeboortezorg ziet geen enkele reden om inhoudelijk met de NBvK samen te werken. Zo heeft BOgeboortezorg bestuurlijk op praktisch geeneen tafel in de sector kraamzorg/geboortezorg meer overleg en samenwerking met de professionals in de kraamzorg: de kraamverzorgenden. Zij blijft zich echter presenteren als de inhoudelijke en organisatorische vertegenwoordiger van kraamzorg. Op dit moment lijken de kraamzorgorganisaties  te denken dat zij kraamzorg kunnen organiseren zonder kraamverzorgenden. Wij betreuren deze destructieve en ouderwetse houding van werkgevers in de kraamzorg anno 2018. 

Het enige waar wij nu nog op kunnen hopen is dat de leden van BOgeboortezorg hun bestuur en werkorganisatie tot de orde roepen. Zodat verhoudingen genormaliseerd kunnen worden en er daadwerkelijk transparant en verbindend kan worden samengewerkt aan de toekomst van de kraamzorg. 

Lees meer