Nieuwe CAO: schimmig achterkameroverleg

december 2016

Met het invoeren van een slecht en onduidelijk CAO akkoord laten werkgevers in de kraamzorg samen met een aantal vakbonden een groot gebrek aan respect & waardering zien voor de beroepsgroep kraamverzorgenden. Deze nieuwe CAO Kraamzorg is een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, de kwaliteit en toekomst van de kraamzorg. En is zonder overleg met de 10.000 kraamverzorgenden werkzaam in deze sector tot stand gekomen.

De werkgevers in de kraamzorg hebben samen met vier vakbonden, die nog geen 10% van de kraamverzorgenden vertegenwoordigen een slechte CAO afgesloten. De reiskosten woon- werk verkeer gaan er, ondanks een kleine aanpassing, enorm op achteruit.

De kraamverzorgenden die in grote werkgebieden werken of bijvoorbeeld iedere dag vanuit een randgemeente richting een grote stad moeten om te werken, krijgen beduidend minder kilometer vergoeding. Zij betalen om te kunnen werken. De loonsverhoging die geboden wordt, is niet voldoende om de prijsstijgingen, reiskosten en andere onkosten te compenseren en er zijn geen duidelijke afspraken over de ORT, 55p+regeling en kosten van (her)registratie en verplichte scholingen. Ook de positie van leerlingen in de kraamzorg blijft slecht.

Het is duidelijk dat kraamzorgwerkgevers de CAO en werknemersrechten niet erg serieus nemen en deze eerder als bedreiging zien dan als kans om hun personeel de plek te geven in de geboortezorg die deze hardwerkende groep verdient. Er is in de sector een grote onbekendheid met arbeidsrecht, ook bij werkgevers. Dit maakt van de kraamzorg al jaren een sector waar veel wild west scenario's voorkomen. Personeel is vaak vogelvrij omdat ontduiken van CAO, intimidatie en een hoge werkdruk aan de orde van de dag zijn. De scherpe concurrentie onder de ruim 130 kraamzorgaanbieders en de grote veranderingen in financiering en organisatie van geboortezorg maken het er niet beter op. Zo wordt vakmanschap van kraamverzorgenden opgeofferd aan de marktwerking in de kraamzorg waar het steeds vaker niet gaat om goede kraamzorg voor de ruim 170.000 moeders en baby's in Nederland maar om het maken van bedrijfswinsten en vergaren van marktaandeel. In de kraamzorg wordt dit mede gefaciliteerd door de algemene vakbonden.

Siska de Rijke, woordvoerder NBvK: "De kraamzorgorganisaties sturen duidelijk middels hun brancheorganisatie BOgeboortezorg aan op een zwakke en uitgeklede CAO Kraamzorg die de kraamverzorgenden nog minder rechten geeft en hun inkomen verlaagt. Dat maakt het makkelijk om te reorganiseren en organisaties met winst voor aandeelhouders te verkopen. Wij begrijpen niet dat vakbonden hier in mee gaan. Zonder overleg met hun leden en zonder draagvlak onder de werknemers in de kraamzorg."